AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Kalkınma Bankası'ndaki usulsüz atamalara, bu atamaların bazı pazarlıklar sonucu saklanmasına ilişkin


            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 21.04.2010

 

                               Akif EKİCİ

                           Gaziantep Milletvekili

 

AKP iktidarı döneminde yaşanan kadrolaşma ve liyakate uygun olmayan atamalara ilişkin son örnek Kalkınma Bankasında meydana gelmiştir. Kalkınma Bankasını denetlemek üzere görevlendirilen başdenetçi, Bankada Devlet Memurları Kanunu ve Banka Personel Yönetmeliğine aykırı çok sayıda usulsüz atama yapıldığını tespit etmiştir.


Başdenetçinin raporundan sonra Başbakanlık Teftiş Kurulunun soruşturma başlatması gerekirken, tespitlerden rahatsız olan Banka yönetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) ile birlikte bir dizi skandala imza atmıştır. Kalkınma Bankasında yaşanan usulsüz atamaları ört bas etmek adına Bankayı denetleyen başdenetçi görevinden alınmış, başdenetçinin tespit ettiği usulsüz atamalar budanarak rapor oluşturulmuş, bunun karşılığında da YDK Başkanı Sabahattin Kalyoncuoğlunun lise mezunu oğlu Orhan Kalyoncuoğlu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah Çelikin imzasıyla başvuru yaptığı gün bankada işe alınmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak;

 

1. 2009 yılında Kalkınma Bankasında işe başlatılan kişi sayısı nedir? Hangi yöntemle işe alınmışlardır? Hangi pozisyonlara yerleştirilmişlerdir? Mezun oldukları okullar hangileridir?


2. YDK Başkanının imzasıyla 2010 yılı programında Kalkınma Bankasında görevlendirilmiş olan başdenetçi Feryal Canbülbülün Banka Yönetiminin canını sıkan tespitlerinden sonra iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek görevinden alınması tesadüf müdür? Bu iş yoğunluğu 2010 yılı programı yapılırken öngörülememiş midir?


3. YDK tarihinde daha önce bir denetçinin devam eden bir inceleme sırasında görevinden alınıp başka bir gruba gönderildiği olmuş mudur? Oldu ise, hangi tarihlerde hangi gerekçelerle yapılmıştır?


4. Kalkınma Bankasının 2009 yılı faaliyetlerini denetlemek için görevlendirilen başdenetçinin görevden alınarak, alanı olmayan başka bir göreve verilmesi için Kalkınma Bankası Yönetimi ile herhangi bir pazarlık yapılmış mıdır?


5. YDK Başkanının oğlunun Kalkınma Bankasında işe alınması ile banka Yönetimini sıkıntıya sokacak tespitlerde bulunan başdenetçinin Kalkınma Bankası denetiminden uzaklaştırılmasının aynı döneme rastlaması tesadüf müdür?


6. YDK Başkanının oğlu Orhan Kalyoncuoğlu hangi tarihte, hangi pozisyon için Kalkınma Bankasına iş başvurusunda bulunmuştur? Bu başvuru Banka tarafından yapılan bir ilan neticesinde mi, münferiden mi yapılmıştır? YDK Başkanının oğlunun başvuru yaptığı pozisyon için kaç aday başvuru yapmıştır? Bu adaylar arasından Orhan Kalyoncuoğlunun seçilmesinin nedeni nedir?


7. Orhan Kalyoncuoğlunun Bankaya iş başvurusunda bulunduğu gün işe kabul edildiği iddiaları doğru mudur? Banka tarihinde işe başvurduğu gün başvurusuna “olur” alan kaç kişi vardır?


8. Yukarıda bahsi geçen iddiaların ardından gerek Kalkınma Bankasında gerekse YDKnda başlatılmış bir soruşturma var mıdır?


9. İşsizlik sorununun kronikleştiği, milyonlarca vatandaşımızın işsiz olduğu ülkemizde sadece özel sektöre çağrıda bulunarak, baskı yaparak bu sorunun çözülemeyeceği aşikârdır. Bu bağlamda, işsizlik sorununa çözüm getirmek ve işe alımlarda adalet, eşitlik ve liyakati sağlamak adına; kamu kurumlarının, KİTlerin ve iktidarın kontrolündeki diğer kurumların kapılarının sadece eş, dost, tanıdık ve yandaşa açık tutulmasına ilişkin icraatlarınıza son verecek misiniz?