AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

05.02.2010 Kanun Teklifi


5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yürürlüğe Girmesi Sonucunda Kapanan Özel Muayenehane ve Polikliniklerde Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinin ve Diğer Personelin 657 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası Uyarınca İstihdam Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile; özel muayenehane ve polikliniklerde çalışan bazı sağlık personelinin sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.