AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Kopya çekilmesini önlemek için farklı illere gönderilen öğrencilerin mağduriyetlerine ilişkin             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 08.04.2010


Saygılarımla.

 
                                    Akif EKİCİ

                               Gaziantep Milletvekili

 

Üniversiteye girebilmek için yıllarca yoğun bir şekilde çalışan, dershaneye gidebilmek için maddi külfetin altına giren öğrencilerin sınav dönemini stressiz ve rahat bir ortamda geçirmeleri gerekmektedir. Ancak, daha önceki yıllarda Doğu ve Güneydoğuda yaşanan bazı kopya olayları nedeniyle bu bölgelerdeki öğrencilerimiz âdeta toplu olarak cezalandırılarak, ikamet ettikleri illerden çok uzak illerde sınava girmek zorunda bırakılmışlardır. Bu durum nedeniyle aileler ekonomik yük altına girerken aynı zamanda öğrencilerin motivasyonu da olumsuz yönde etkilenmiştir.

 

Bölgenin ekonomik ve sosyal yapısı nedeniyle ailelerin kız çocuklarını okutmak için çok istekli olmadıkları bilinmektedir. Kız öğrencilerin uzak şehirlerde sınava girecek olması, bu çocukların sınava gönderilmemesine neden olmaktadır. Daha önceki yıllarda meydana gelmiş kopya çekme olayı nedeniyle bütün bir bölge cezalandırılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan bu yanlış uygulama hayatlarının baharında birçok kız öğrencimizin üniversite hayallerinin son bulmasına, hatta intihar gibi üzücü olayların yaşanmasına neden olmaktadır.

 

ÖSYMnin görevi sınav güvenliği kadar, öğrencilerin sağlıklı ve rahat bir ortamda sınava girmesini de sağlamaktır.

 

Konuyla ilgili olarak;


1. Bu yıl Yükseköğretime Giriş Sınavına (YGS) girecek kaç öğrenci tercih ettiği ilden farklı bir ilde sınava girecektir?


2. Öğrenciler tercih ettikleri illerden farklı illere verilirken hangi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır?


3. Sınav yeri olarak Vanı, Mardini, Gaziantepi seçen bir öğrencinin Kıbrıs Lefkoşaya gönderilmesinin dayanağı nedir?


4. Devletin görevi bu sınavların düzen içinde ve sağlıklı bir biçimde yapılmasını sağlamaktır. Bu görevin yerine getirilmesi sırasında bazı kişi veya kurumların görevlerini kötüye kullandıkları ortaya çıkmış olsa dahi, bunun cezasının öğrencilere ve velilere kesilmesi doğru bir uygulama mıdır?


5. Tercihlerinin dışındaki uzak ve farklı illerde sınava girmek zorunda bırakılan öğrencilerin karşı karşıya olduğu maddi, manevi ve psikolojik zararın giderilmesi için yürütülen bir çalışma var mıdır?


6. Bazı bölgelerde kopya çekilmesine izin verilmek suretiyle diğer öğrencilerin aleyhine adaletsiz bir ortam yaratılması hiç kimsenin arzu etmeyeceği bir durumdur. Ancak, bu adaletsizliği önlemek adına başka mağduriyetlere yol açılmaması da gerekmektedir. Bu anlamda soruna yeni bir çözüm yolu bulunmasını düşünüyor musunuz? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir?


7. Bir taraftan hükümet, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunun da katılımıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki kız çocuklarının eğitime devam etmesi için yoğun çaba harcanıp, kampanyalar düzenlenirken diğer taraftan ÖSYM tarafından yapılan uygulamayla kız çocuklarımız âdeta eğitimin dışına itilmektedir. Bu bir çelişki değil midir?