AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

TRT'de sadece torpille işe alınanlara yapıan öze zamlara ilişkin


            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 26/03/2010

 

                                  Akif EKİCİ

                             Gaziantep Milletvekili

 

TRTde AKP iktidarı döneminde yaşanan kadrolaşma ve liyakate uygun olmayan atamalar kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmaktadır. Yandaş firmalara yaptırılan yüksek maliyetli programlar, işe yeni alınan personele ödenen yüksek maaşlar kurumu zarara uğratırken, çalışma barışını da olumsuz yönde etkilemektedir. Konuyla ilgili olarak basında yer alan haberlerde; İbrahim Şahinin döneminde işe giren kişilerin maaşlarına özel olarak zam yapıldığı iddialarına yer verilmektedir.

 

Yıllardır yaptığı ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile bilinen TRT, AKP iktidarı döneminde bu vasfından hızla uzaklaşarak, iktidarın sözcülüğünü yaptığı, AKPnin siyasal anlayışına yakın programlara imza attığı iddiaları ile sık sık gündeme gelmektedir. Bunun da ötesinde kurumda AKPli üst düzey yöneticilerin yakınlarının işe başlatılması adeta bir gelenek halini almıştır.

 

Konuyla ilgili olarak;

 

1. TRT haber ve spor yayınları dairesi başkanlığında çalışan, İbrahim Şahin döneminde işe başlatılan bir personele 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 750 TL–1000 TL arası zam yapıldığı iddiası doğru mudur?

 

2. Bu dönemde kurumda diğer çalışanlardan farklı olarak kaç çalışana zam yapılmıştır? Bunların işe başlama tarihleri görev ve unvanları nedir? Kimlerdir? Farklı zam almalarının hukuki dayanağı nedir?

 

3. Kurumda aynı statüde ve aynı servislerde çalışan 140 sözleşmeli yapım ve yayın elemanından 38inin seçilerek program haber elemanı statüsüne geçirildiği iddiası doğru mudur? Söz konusu personeller hangi kriterlere göre seçilmiştir?

 

4. Bu göreve seçilen “38 kişi”nin tamamının son dönemde işe alınan muhabir, kameraman, ışıkçı, sesçi, yönetmen vs. görevlerinde çalıştığı iddiası doğru mudur? Program haber alma elemanı olmanın kriteri son dönemde işe başlamış olmak ve AKPli yöneticilerin yakını olmak mıdır?

 

5. 2005–2010 yılları arasında kuruma başlatılan personel sayısı nedir? Mezun oldukları okullar hangileridir? Daha önce çalıştıkları kurum var mıdır? Bunlar hangi kurumlardır?

 

6. Söz konusu dönemde TRTden çeşitli sebeplerle ayrılan ya da istifa eden personel sayısı nedir? Kurumdaki çalışma süreleri ve unvanları nedir?

 

7. TRT gibi köklü bir kurumun, kadrolaşma, iktidara yakın firmalara yüksek ücretle program yaptırma ve yine iktidara yakın kişilere farklı olanaklar tanıma gibi iddialarla gündeme gelmesini önlemek için bu güne kadar neden kamuoyunu tatmin edecek bir adım atılmamıştır? Bu tür iddialarla ilgili olarak kurum hakkında açılan dava sayısı nedir?

 

8. TRTnin bu haliyle tarafsız yayıncılık ilkesine uyduğunu düşünüyor musunuz?