AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Devlet mallarının Arap sermayesine satılmasına ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 19.12.2008

Saygılarımla.

                                          Akif EKİCİ

                                      Gaziantep Milletvekili


Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından körfez sermayesini çekmek için hazırlanan yasa tasarısı basında geniş yer bulmuştur. İlk etapta 500 milyon ya da 1 milyar dolarlık Körfez Tahvili çıkarılmasının öngörüldüğü taslak ile kamu binalarımızın, otoyollarımızın, köprülerimizin Arap sermayesine teslim edilmesinin yolu açılmış olacaktır.

Konuyla ilgili olarak;

1. Bu tasarının Meclisten geçmesi ile satmayı düşündüğünüz ilk kamu binası hangisi olacaktır?

2. Arapçada sukur-u icara olarak isimlendirilen bu uygulama neticesinde Türk devletinin kendi binalarında “Arap sermayesinin kiracısı” konumuna düşmesi Türkiye için bir itibar kaybı olmayacak mıdır?

3. Kendi binalarında yabancı sermayenin kiracısı olarak konumuna düşen başka bir ülke var mıdır?

4.
Bu tasarı ile krizin Türkiyeyi aslında teğet geçmediği, tam tersine tam ortadan delip geçtiği kabul edilmiş olmuyor mu?

5. Kamu binaları, köprüler, otoyollar da satıldıktan sonra, satılacak başka bir şey kalmayacağına göre sıcak para girişini hangi yolla sağlamayı düşünüyorsunuz?

6. İktidarınız boyunca dışa açılım, özelleştirme söylemleri altında kamuya ait fabrikaları, kurumları, tesisleri, arsaları sattınız. Şimdi ise ekonomik krizi gerekçe göstererek devlet binalarını, otoyolları, köprüleri satışa çıkaracaksınız. Bu sistemli ve sürekli satış uygulamalarınız kamuoyunda bazı kuşkular uyandırmakta ve satışların arkasında başka niyetler olduğu düşüncesine yol açmaktadır. Bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?