AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

KAYIP ÇOCUKLAR SORUNU

 


Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda sayıları gittikçe artan, toplumumuzda kanayan bir yara hâline gelen kayıp çocuklar sorunuyla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.


Tabii, çocuklarını kaybeden ailelerin, çocuklarına kavuşmalarını ve acılarının bir an önce dinmesini de canıgönülden arzu ediyorum.


Değerli arkadaşlar, geçen hafta  üzülerek izlediğimiz ve Mecliste yaşanan özellikle Bülent Arınçın Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Güldal Mumcunun odasına yapmış olduğu baskın şeklindeki hareketini ayıplayarak ve kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bundan sonra Parlamentoya yakışır davranışlar sergilenmesini de arzu ediyorum.


Değerli milletvekilleri, sizlerin de şahit olduğu gibi, her gün başka bir ilimizden gelen kayıp çocuk haberleri duymaktayız. Kitap almaya giden, okuluna giden, alışverişe giden küçük çocuklar, okul alışverişine giden küçük çocuklar kaybolmaktadır ve bir daha bulunamamaktadır, bulunduğunda da sağlık haberi alınamamaktadır. Milletin oylarıyla, onların vekâletlerini almış kişiler olarak bizim bu durumu gazetelerin ikinci sayfa haberi olarak görüp kayıtsız kalmamız mümkün değildir.


Kayıp çocuklar konusundaki rakamlar öyle noktalara ulaşmış ki konuyu gündemde tutmamız, toplumsal bilinç oluşturmamız ve bu soruna ciddi çözümler bulmamız kaçınılmaz hâle gelmiştir. Aksi takdirde, geleceğini çocuklara emanet eden bir millet olmaktan çıkar, çocuklarına sahip çıkamayan bir millet hâline dönüşürüz.


Değerli arkadaşlar, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 2008 Kayıp Çocuklar Raporuna göre, 2007 yılında kaybolan çocukların 833ü bulunamamıştır yani bu çocuklarımıza ne olduğunu bilemiyoruz. Dört ay önce Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamış olduğu bir rapora göre, 2009un ilk dokuz ayında kayıp çocukların sayısı 2008e göre 2ye katlanmış, sadece bu dokuz aylık süre içerisinde kayıp çocuk bildirimi 1.103e ulaşmıştır. Geçtiğimiz günlerde yani 27 Ocak günü benim vermiş olduğum bir soru önergesini takip eden üç saat içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yapıyor; bu yapmış olduğu açıklamada kayıp çocuk sayısının şu anda 1.661 olduğunu belirtiyor yani 2009 Eylülünden 2010un 27 Ocağına kadar geçen dört ay süre içerisinde 558 çocuğumuz kaybolmuştur. Bu rakamlar dehşet verici ve ürperticidir, üstelik bu rakamlara kamu birimlerine bildirilmeyen kayıt dışı çocuklar da dâhil edildiğinde sayı daha da artmaktadır.


Çocukları kaybolan aileler perişan. Evet, ateş düştüğü yeri yakıyor ama çocuk sahibi insanlar olarak bu durumu tahayyül edebiliriz. Çocuklarını bulmak için fotoğraf bastırıyor, il il dolaşıyor, maddi bir külfetin altına giriyor aileler; buna bir de uzunca bir süre belirsizlik, umutla yaşamanın getirdiği psikolojik sıkıntılar ekleniyor. Öyle noktaya gelinmiştir ki aileler çocuklarının cesetlerine kavuşmaya razı olur hâle gelmişlerdir. Sosyal devletin görevi bu değil midir, bunlara sahip çıkmak değil midir değerli arkadaşlar?


Bir az önce bahsettiğim, 2008 yılında Emniyet tarafından yayımlanmış olan 2008 raporunun üzerine gidilip ve irdelenmesi gerekir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bunlar çocuklarımızın kaybolma nedenlerini araştırmadığımızı da net şekilde göstermektedir.


Neler oluyor çocuklarımıza? Organlarını çalmak için mi kaçırılıyor bu çocuklar? Uyuşturucu dağıtımı yaptırmak için mi kaçırılıyor bu çocuklar? Dilencilik ve hırsızlık yaptırılmak için mi kaçırılıyor bu çocuklar? İçinde bulunduğumuz çağın tüm teknolojik nimetlerine rağmen nasıl oluyor da yok oluyorlar ve bulunamıyorlar bu çocuklar? İzlerine dahi rastlanamıyor çocukların. Özellikle organ mafyasının bu işte hâkim olduğu kanaati oluşmaktadır toplumumuzda.


Toplumda öyle hâle geldi ki insanlar, tedbirlerini kendileri alma ihtiyacı duyar hâle geldiler. Geçenlerde okuduğum bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bursada bir firma çocukların okul çantalarının üzerine GPRSli aletler yerleştirmeyi öneriyor -kaybolan çocuklarına- okula çocuklarını gönderen annelere.


Kayıp çocuklar, bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorundur. Bütün boyutlarıyla ele alınması, uzun tartışılması, konuşulması ve acil çözüm bulunması gereken en önemli konulardan bir tanesidir değerli arkadaşlar.


Beklentim şu, değerli arkadaşlarım: Kayıp çocukların araştırılmasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması önergesi verdim geçen, Meclise. Bunun, diğer araştırma önergelerine baktığınız gibi “Muhalefetten geliyor, ana muhalefetten geliyor.” gibi düşüncenin dışında tutularak bu araştırma komisyonun bir an önce kurulması gerektiği inancı içerisindeyim.


Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.