AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Kırmızı et fiyatının ve kaçak et miktarının artmasına ilişkin

         
             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.02.2010

Saygılarımla.

 

                                  Akif EKİCİ

                             Gaziantep Milletvekili

 

Yanlış politikalar ve zamanında alınmayan önlemler nedeniyle Türkiyede hayvancılık tükenme noktasına ulaşmış ve geçen yıla göre yüzde 120 artışla kilosu 24 TLye ulaşan kırmızı eti vatandaş yiyemez duruma gelmiştir. Kırmızı etin fiyatının bu kadar artmasının nedeni, nüfusu ve dolayısıyla kırmızı et ihtiyacı hızla artan Türkiyede küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının gitgide azalmasıdır. Kırmızı et konusunda kendi ihtiyacını karşılayamayan Türkiye, sağlıksız ve kaçak kırmızı et tehlikesi ile karşı karşıyadır.


Nitekim sadece son iki ayda Gaziantep, Hakkâri, Van, Şırnak ve Hatay illerimizde yakalanan kaçak bufalo eti ve sağlıksız et miktarı 100 tonun üzerindedir. Ayrıca, et fiyatlarındaki fahiş artışlar merdiven altı üretim yapan, kötü niyetli firmaların at ve eşek eti kullanmalarına neden olmakta ve bu durum halk sağlığını tehlikeye atmaktadır.


Konuyla ilgili olarak;


1. Şu anda Türkiyenin yıllık kırmızı et ihtiyacı ne kadardır? Türkiyedeki mevcut büyükbaş ve küçükbaş sayısı ne kadardır? Bu, kırmızı et ihtiyacının ne kadarını karşılayabilmektedir?


2. Ülkemize hangi ülkelerden canlı hayvan ve et işalatı yapılmaktadır? Son bir yılda yapılan toplam işalat miktarı nedir?   İşalatı yapılan canlı hayvan ve etin kilosuna ne kadar ödenmektedir?


3. Et fiyatlarındaki artış nedeniyle kaçak ve sağlıksız et kullanımına yönelme eğilimi bulunan restaurant, yemekhane, imalaşane gibi yerlere yapılan denetim sayısı arttırılmış mıdır? Bu gibi yerlere hangi sıklıkta ekip gönderilmektedir?


4. Son bir yıl içinde kaçak ve sağlıksız et kullandığı tespit edildiği için ceza kesilen işyeri sayısı kaçtır?


5. Kaçak etin önüne geçmek, et fiyatındaki artışı durdurmak ve hayvancılığı canlandırmak için alınan önlemler nelerdir?