AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.01.2008

                                      Akif EKİCİ
                                   
Gaziantep Milletvekili

Yazılı ve görsel basında yer alan haberler de, Dünya Bankası Türkiye masası şefinin, öğretmenlerimizin maaşlarını yüksek bulması, eğitim emekçilerini çok üzmüş ve yaralamıştır.


Dünya Bankası yetkilisinin bağımsız Türkiye Cumhuriyetinde görev yapan öğretmen maaşlarına müdahale etmesi, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Bağımsız bir ülke kendi vatandaşlarının sosyal, ekonomik ve yasal hakları ile ilgili kararları kendisi alır. ABye girmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti, AB ülkelerindeki öğretmenlerden daha çok fedakarlık yaparak çalışmalarına rağmen, ücret yönünden AB ülkesi öğretmenlerinin maaşlarının beşte biri kadar ücret almaktadırlar.

1. Dünya Bankasının bizim uygulamalarımıza karışmaları bağımsızlığımıza müdahale anlamına gelmiyor mu?
2. ABne girmeye çalışan ülkemizin, öğretmen maaşlarını da AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesini düşünüyor musunuz?
3. Öğretmenlerimizin insanca yaşamalarını   sağlayabilmek için gelirlerinde iyileştirme çalışmalarınız var mıdır?