AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Antepfıstığı ürününün desteklenmesine ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda ki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.01.2008

Saygılarımla.

 

   

                                          Akif EKİCİ

                                       Gaziantep Milletvekili

      

 

Kentler ürettiği ürünlerle bütünleşir. Antepfıstığı da hiç şüphesiz Gaziantepin sembolüdür.


Antepfıstığında Dünyanın en büyük üreticisi konumundayken son yıllarda İran ve ABDnin piyasalara girmesi ve yanlış politikalarınızdan dolayı Dünyanın üçüncü üreticisi konumuna geldik.


İhracatı neredeyse durma noktasına gelen Antepfıstığı, Gaziantepin ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Öyle ki fıstık yöredeki 200.000 kişinin geçim kaynağıdır.

Birçok ürün destekleme kapsamına alınırken, Antepfıstığı Devletin desteklemesinden yoksun ve desteksiz bırakılmıştır.

1. Antepfıstığını Devlet desteği kapsamına almayı düşünüyor musunuz?
2. Gaziantepte bulunan Güneydoğu Birlik Kurumunun kapasitesini arttırmayı ve daha aktif hale getirmeyi düşünüyor musunuz?
3. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünün verimli çalıştırılması konusunda bir çalışmanız var mı?