AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Yatırımların ve istihdamın teşvikine ve Gaziantep'in durumuna ilişkinTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

   
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.01.2008

Saygılarımla.

 

                                             

                                              Akif EKİCİ

                                             Gaziantep Milletvekili

 

 

Uygulamada olan 5084 Sayılı Kanununun etkin olmadığı, yatırımcıyı özendirmek ve yönlendirmek için yetersiz oluşu kamuoyu tarafından kabul edilmektedir.


Bir teşvik sistemi uygulanacaksa sektörel bazda uygulanmalıdır. Gaziantep gibi, son 15 yılda büyük atılımlar gerçekleştirerek 24 milyon m2 den oluşan 4 Organize Sanayi Bölgesi kuran, 65.000 kişiye istihdam sağlayan bir şehir cezalandırılmıştır.
1. Mevcut teşvik sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?
2. Teşvik kapsamındaki illerde yapılan yatırımlar hangi orandadır? İller bazında ne kadar yatırım yapılmıştır?
3. Gaziantep ve benzeri şehirler teşvik kapsamı dışında bırakılarak cezalandırılmıştı. Cezalandırma devam mı edecek? Gaziantepin zararın telafisi için nasıl bir uygulama yapılacaktır?