AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Seçmen sayısındaki aşırı artışa ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 05.12.2008
Saygılarımla.

 
                                            Akif EKİCİ 
                                     Gaziantep Milletvekili

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının verilerine göre 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerinde 42 milyon 533 bin 41 kişi olan seçmen sayısı 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesi yeni oluşturulan seçmen kütüğünde 48 milyon 265 bin 644 kişiye yükselmiştir. Bu durum 22 Temmuz genel seçimlerini şaibeli duruma düşürmüş, 29 Mart 2009 yerel seçimleri ile ilgili kamuoyundaki tereddütleri de artırmıştır.

Konuyla ilgili olarak;

1- 13 Mart 2008 tarihinde TBMMde kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunundaki değişiklik ile seçmen kütüğünün YSK tarafından yapılması esası terk edilerek, İçişleri Bakanlığında oluşturulan adres kayıt sisteminin esas alınması yöntemine geçildi. On binlerce muhtarlığın yaptığı adres güncellemelerini sayıları yüzlerle kısıtlı olan ilçe müdürlüğünün sağlıklı yürütemeyeceği daha önceden öngörülemedi mi?

2- Yapılan söz konusu değişiklik ile YSKnın görev ve yetkileri idareye devredilmiştir. Seçmen kütükleri yürütmeye bağlı birimlerce oluşturulmuştur. Seçimin meşruiyetine gölge düşüren bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuştur?

3- Seçmen sayısında oluşan %20 civarındaki artış uydurma adreslerle seçmen yaratılmasından, hayatını kaybeden kişilerin hala seçmen olarak görünmesinden, mükerrer seçmen kayıtlarından kaynaklanmaktadır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi için ne gibi bir çalışma yürütülmektedir?

4- Seçmen listesinde kaydını bulamayan ve kayıtlarını yaptırmak için ilgili birime giden vatandaşların bir kısmı bazı teknik sorunlar yüzünden kayıtlarını yaptıramamıştır. Bu kişilerin anayasal hakkı olan oy verme haklarını kullanabilmeleri için süre uzatımına gitmeyi düşünüyor musunuz? Sadece Gaziantep Şahinbey ilçesinde 3-4 Aralık 2008 tarihlerinde internet ulaşımının olmaması nedeniyle yüzlerce kişi kaydını yaptıramamış ve en demokratik hakkını kullanamaz duruma düşmüştür. Oy kullanamayacağı için vatandaşın vicdanında oluşan bu yarayı nasıl tedavi edeceksiniz ?