AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 18.11.2008
Saygılarımla.


                                        Akif EKİCİ
                                   Gaziantep Milletvekili

1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun son beş yıllık gelirinin yıllar itibariyle ve gelir kalemlerine göre dağılımı ne kadardır?

2- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu son beş yıl içinde, iller bazında kaç kişiye ne kadarlık yardım yapmıştır? Yardım yapılacak kişi veya aileler belirlenirken nasıl bir yöntem kullanılmaktadır?

3- Yardıma muhtaç kişileri AKPlilerin belirlediği; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının il merkezleri ve ilçelerdeki şubelerinde karar alanların, kime ne kadar yardım yapılacağını belirleyenlerin AKPye yakın insanlar olduğu, mahalle ve köy muhtarlarından bilgi alınmadığı yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu uygulama ile “yoksula yardım” konusunun iktidar ile halk arasında siyasi bir rüşvete dönüştüğü yönündeki kaygıları giderme hususunda planladığınız bir çalışma var mıdır?   Açıklayınız.

4- Yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesinde siyasi çıkarların gözetilmesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunda yer alan “ … gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak” amacı ile bağdaşmakta mıdır? Açıklayınız.

5-  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun verileri Türkiye'de yaklaşık 7.5 milyon kişinin her yıl düzenli olarak devletten yardım alarak geçindiğini göstermektedir. Bu veriler ışığında, söz konusu yardımların sosyal dengeleme aracı olmaktan çıktığı, halkın tembelliğe ve avantacılığa teşvik edildiği ve bir sadaka toplumu yaratıldığı hususundaki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

6- Toplumda yoksulluğu gidermek, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmak için muhtaç insanlara ayni ve nakdi yardımlar dağıtmak dışında planladığınız, yürüttüğünüz ne tür çalışmalar vardır?