AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

ŞY dış hat seferlerinde yolculara dağıtılan gazetelere ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 04.11.2008
Saygılarımla.


                                        Akif EKİCİ

                                   Gaziantep Milletvekili

ŞYnin dış hat seferlerinde, yolculara AKPye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına ait gazetelerin dağıtılması, tirajı yüz binleri bulan fakat iktidarı eleştirdiği için başbakan tarafından alınmaması tavsiye edilen gazetelere yer verilmemesi yolcuların tepkisine neden olmuştur. Bir anlamda sansür olarak nitelendirilebilecek bu durum kamuoyunun bilgisi dâhilindedir.


Konuyla ilgili olarak;


1-
ŞYde dış hat seferlerinde yolculara dağıtılan gazeteler hangileridir?
2- Bu gazeteler hangi kriterler baz alınarak belirlenmektedir?
3-  Tirajı yüz binleri bulan ve ciddi bir okuyucu kitlesi bulunan gazeteler neden yolculara servis edilmemektedir? Bu uygulama Sayın Başbakanın muhalif sesleri susturmak, yok etmek adına yaptığı boykot çağrısının bir yansıması mıdır?
4- Demokrasi, haber alma ve basın özgürlüğü adına bu durumun tehlikeli bir gidiş olduğu iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
5- Bu yanlış uygulama ne zaman değiştirilecektir?