AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Okul servisi şoförlerine ilişkin

             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 02.02.2010


Saygılarımla.

 

                                      Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okul servisi şoförleri üzerinde yapılan bir araştırma milyonlarca ailenin çocuklarını emanet ettiği servis şoförleri ile ilgili dehşet verici gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. 9 bin 408 servis şoförünün GBT kayıtlarını incelemek suretiyle yapılan söz konusu araştırma, bu sürücülerden 353'ünün, "cinayet, gasp, hırsızlık, ırza geçme, küçük yaşta çocuğa tecavüz" ün de aralarında bulunduğu suçlardan sabıkaları olduğunu, 15'inin ise çeşitli suçlardan arandığını ortaya çıkmıştır.


Özellikle anakent illerimizde aileler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne güvenerek çocuklarını rahatlıkla servis şoförlerine emanet etmektedirler. Çünkü bu yönetmeliğe göre servis şoförlerinin cinayet, gasp, hırsızlık, ırza geçme, uyuşturucu, çocuk istismarı, fuhuş yaptırma suçlarından hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. Ancak İstanbul Emniyetinin yaptığı araştırma bu hükmün yönetmelik sayfalarında kaldığını açıkça göstermekte ve velilerimizi endişeye sevk etmektedir.


Konuyla ilgili olarak;


1. İller itibariyle ülkemizde kaç servis şoförü aktif olarak hizmet vermektedir?


2. İstanbulda yapılan araştırma diğer illerimizde de yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi sonuçlar ortaya çıkmıştır? Yapılmamış ise, bu araştırmayı diğer illerimizde de yaptırmayı düşünüyor musunuz?


3. MEB Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. maddesinin c bendine göre servis şoförlerinin “Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş” olmaları gerekmektedir. İlgili yönetmelik hükmü bu kadar açıkken sadece İstanbulda 353 servis şoförünün söz konusu suçlardan hüküm giymiş olmasını nasıl açıklayacaksınız?


4. Kayıp çocuk sayısının had safhaya ulaşması ve suç işleme yaşının gittikçe düşmesi sonucu tedirginlik içinde bulunan aileleri rahatlatmak adına servis şoförlerinin hizmete başladıktan sonra değil de, başlamadan önce soruşturulması için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?


5. Türkiye genelinde kaç öğrenci servisle okula taşınıyor? Bu uygulama “adrese dayalı okul kayıt yaptırma sistemine” aykırı değil mi? Hem çocukların can güvenliğini, hem ailelerin ekonomisini, hem de özellikle anakentlerde okullarda derslerin başlama ve bitiş saatlerinde trafiği ciddi kaosa sokan servisle öğrenci taşıma işine son vermeyi düşünüyor musunuz?