AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Kayıp çocuklarının akıbetine ilişkin              TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.01.2010    

 

            

                                            

                                   Akif EKİCİ

                            Gaziantep Milletvekili

 

Türkiyede son zamanlarda aniden kaybolan ve bir daha bulunamayan çocuk sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sadece son 2 günde; Bitlis, Bingöl ve Mardin illerimizde 9 çocuk kaybolmuştur. Bu çocukların çok azının bulunması ve ailelerine kavuşturulması ise halkımızın güvenlik güçlerine olan güvenini zedelemektedir.


Çocukları kayıp olan veya kaçırılan aileler büyük acılar çekmekte, çocuklarının bulunacağından ümitlerini kestiklerinde akıl ve ruh sağlıklarını kaybetmekteler. Bu tür vakaların artması sonucu diğer aileler de, her an kaybolacakları veya kaçırılacakları endişesi ile çocuklarını özgür ve rahat bir ortamda yetiştirememektedirler.


Konuyla ilgili olarak;


1. Çeşitli kaynaklarda Türkiyedeki kayıp çocuk sayısı 1.600 olarak verilmektedir. Bu rakam doğru mudur? Doğru değilse, ülkemizdeki kayıp çocuk sayısı kaçtır?


2. İktidarınız döneminde yıllar itibarıyla kaç adet kayıp çocuk vakası bildirildi, kaybolduğu bildirilen çocuklardan kaç tanesi aileleri ile buluşturuldu?


3. Kaybolan ve bir daha bulunamayan çocuk sayısının iktidarınız döneminde gittikçe artmasında hangi etkenlerin rol aldığını düşünüyorsunuz?  


4. Kamuoyunda kayıp çocukları ‘organ mafyası ile ilişkilendiren genel bir kanı mevcuttur. Bu kanının doğruluğuna ilişkin resmi bir tespit mevcut mudur? Kaçırılan çocuklardan kaçının organ mafyası, dilenci veya hırsızlık çetesi, vb. ile ilişkisi saptanmıştır?

5.
Kaybolan çocukların bulunması konusunda ilgili personelin ve kullanılan mevcut yöntemlerin yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur? Daha hızlı ve etkili sonuçlar alınması konusunda yürütülen bir çalışma var mıdır?