AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Adli Tıp Kurumu yönetimine ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 04.11.2008
Saygılarımla.

 
                                          Akif Ekici

                                      Gaziantep Milletvekili

      


Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmezin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna İstanbul Adli Tıp 6. İhtisas Kurulunun “ruhsal sağlığının bozulmadığı” yönünde rapor vermesi, Adli Tıp Kurumunun güvenilirliği ve yetersizliği konusunda kamuoyunda ciddi tartışmalara ve büyük tepkilere neden olmuştur.

Konuyla ilgili olarak;

1.  Adli tıp alanındaki başlıca bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu'nda AKP hükümetinin keyfi uygulamalarının devam ettiği, kurumun başkanı, başkan yardımcıları ve hayati öneme sahip raporlara imza atan ihtisas kurulları üyelerinin liyakat ve mesleki deneyim yerine siyasi çıkarlar göz önüne alınarak atandığına ilişkin iddialar doğru mudur?

2.  Tarafsız olması gereken ve akademik yeterlilik, uzmanlık ve deneyim gerektiren Adli Tıp Kurumunda 2002-2008 yılları arasında başka kuruma gönderilen ve yeni atanan personel sayısı nedir? Unvanları nelerdir?

3. Adli Tıp Kurumunda verilen raporların yetersizliğinin bu kurumda görev yapan deneyimli ve bilgili personelin AKP iktidarının keyfi ve usulsüz atamaları neticesinde pasif görevlere atanmaları ve yerlerine daha deneyimsiz ve yetersiz kişilerin getirilmesinin bir sonucu olduğu iddiaları doğru mudur?

4. Adaletin doğru tecelli etmesinde büyük önem arz eden bu önemli Kurumun yetersizliğinin ise eski Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından kabul edildiği yönündeki haberler kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Hükümetin yanlış uygulamaları nedeniyle bu kurumun görevlerini yerine getirememesi yargının doğru şekilde işlemesini engellemiş olmuyor mu?

5. Seçim öncesinde kurumun bilimsel ve çağdaş yapıya dönüşeceği sözünü veren AKP Hükümetinin bu sözü yerine getirmek yerine bu kurumumuzu kadrolaşma çabalarına alet etmesi hükümetin halka verdiği sözleri yerine getirme konusunda sergilediği tutarsızlığının bir sonucu değil midir?

6. Ceza davalarında son derece önemli bir yeri olan ve son zamanlarda verdiği taraflı raporlarla skandallara ismini yazdıran Adli Tıp Kurumunun eski güvenilirliğini yeniden elde etmesi için yasal ve yapısal ne gibi düzenlemeler yapmayı düşünüyorsunuz?