AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Okuma-yazma bilmeyen nüfusa ilişkin


         
           TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 06.01.2010


Saygılarımla.

 

                                    Akif EKİCİ

                               Gaziantep Milletvekili


Yaşadığımız yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın her alanında hızla yer almaktadır. Çağın gereklerine ayak uyduran Türkiyede de hastane randevularından evrak takibine kadar pek çok işlem internet üzerinden bilgisayarlar aracılığı ile yapılmaktadır.


Ancak bırakınız bilgisayar okur-yazarlığını, TÜİK verilerine göre 2008 yılında ülkemizde okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 5 milyona ulaşmıştır. Pek çok çabaya rağmen okuma yazma bilmeyen nüfusun büyük çoğunluğunu hâlâ kadınlarımız oluşturmaktadır.


Konuyla ilgili olarak;


1. 2009 yılı verilerine göre ülkemizde okur-yazar olması gereken nüfus ne kadardır? Bu nüfusun ne kadarı okuma-yazma bilmemektedir?


2. Okuma-yazma bilmeyen nüfusun bölgeler bazında dağılımı nedir?


3. Okuma yazma bilmeyen nüfusun yaş bazında dağılımı nedir?


4. Okuma-yazma bilmeyen nüfusun cinsiyet bazında dağılımı nedir?


5. “Okuma Yazma Öğretimi Kampanyası” kapsamında 3 milyon kişinin okur-yazar duruma getirilmesi hedeflenmişti. Bu hedefe ulaşıldı mı? Bu kampanya kapsamında kaç kişi okur-yazar durumuna geldi?