AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Yüksek öğrenimdeki yurt ihtiyacına ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 22.09.2008
Saygılarımla.

 
                                           Akif EKİCİ

                                      Gaziantep Milletvekili

2008–2009 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaşadıkları ilin dışında bir ilde yüksek öğretim kurumunda eğitim görmeyi hak kazanan öğrencilerimiz “barınma” sorununu devlet yurtlarında, özel yurtlarda ya da ev tutarak karşılamaktadırlar. Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenilir ve ucuz bir biçimde barınma ihtiyacının karşılanması, sosyal devlet ilkesinin gereği olduğu kadar, ailelerin bütçeleri ve öğrencilerin eğitimdeki başarısı açısından da önemlidir.

Konuyla ilgili olarak;

1-  Son beş yılda açılan üniversitelerle birlikte, yüksek öğretimde öğrenim gören öğrenci sayısı ne olmuştur? Son beş yılda yeni yapılan devlet yurdu sayısı kaçtır? Bu yurtların toplam yatak kapasitesi nedir? Önümüzdeki dönem için yapılan bir planlama çalışması var mıdır? Açıklayınız.

2-  Üniversitelerde kontenjan artırımına giden, yeni üniversite açma konusunda oldukça hevesli olan AKP hükümetinin devlet yurdu yapımı konusunda isteksiz davranmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

3-  Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm getirme konusunda AKP hükümetinin yetersiz kalması özel yurtların hızla çoğalmasına zemin hazırlamaktadır. Bu özel yurtların büyük çoğunluğunun ise tarikat ve cemaatlere ait olduğu ve bu tür yurtlarda Cumhuriyet ve Laiklik karşıtı fikirlerin gençlerimize aşılandığı aşikârdır. Diğer taraftan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 45. maddesi gereği y apılan denetlemeler sonucunda; Atatürk ilke ve inkılâpları ile Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı hareket eden yurtların kapatılması hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, son beş yılda yapılan denetimlerde söz konusu madde kapsamında kapatılan yurt sayısı kaçtır?

4-  Mevcut devlet yurtlarının yetersizliği ve ev kiralarının yüksekliği nedeniyle pek çok üniversite öğrencisi daha ucuz barınma imkânı sağlayan, bazı cemaatlerin etkisindeki özel yurtlara yönelmektedir. Sosyal devlet ve laiklik ilkesine ters düşen bu soruna kesin bir çözüm bulmak için yaptığınız bir çalışma var mıdır? Açıklayınız.