AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Bir holding yönetim kurulu başkanına yönelik açıklamalarına ilişkinTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 09.09.2008

Saygılarımla.

 

                                          Akif EKİCİ
                                    
Gaziantep Milletvekili

1- Partinizin Güngören İlçe Kongresinde yapmış olduğunuz açıklamalarda bir medya grubunun yönetim kurulu başkanının şahsınızdan bir takım taleplerde bulunduğunu ifade etmiştiniz. Benzer şekilde bugüne kadar şahsınıza yapılan başka talepler var mıdır? Var ise bu taleplere verilen cevaplar nelerdir?

2- Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Hilton Oteliyle ilgili olarak şahsınızla ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı iddia edilen görüşme hangi tarihte gerçekleşmiştir? Görüşmenin içeriği nedir? Bu talebin gündeme geldiği tarihten hemen sonra kamuoyu ile paylaşılmamasının nedenleri nelerdir?

3- Hilton Otelinde plan tadilatı içeren bu talep yasalara aykırı mıdır? Eğer yasaların izin vermediği bir talep söz konusu ise bu talebin Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı tarafından yerine getirilmesi nasıl beklenmektedir? Açıklayınız.

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının yetki alanı içerisinde olan bir konunun şahsınızdan doğrudan talep edilmesi, kamuoyu tarafından   İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tarafınızdan yönlendirildiği ve yönetildiği şeklinde yorumlara yol açmıştır. Bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

5- İstanbul Güngören AKP İlçe teşkilatı kongresinde yaptığınız konuşmanızda söz konusu medya grubu ile ilgili yeni açıklamalarda bulunacağınızı ifade ettiniz. Bu tavır kamuoyu tarafından adı geçen medya grubunun Hükümet veya AKP aleyhinde yeni haberler yapmasını önlemek için bir “tehdit” ve basın özgürlüğüne bir “darbe” olarak yorumlanmaktadır. Bu durumu demokrasinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve basın özgürlüğü açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür uygulamaların ancak diktatörlüklerde olabileceği yönündeki iddia ve eleştiriler giderek ağırlık kazanmaktadır. Bu iddia ve eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik olarak kamuoyuna konuyu ayrıntılı ve bir bütün olarak aktarmayı düşünüyor musunuz?

6- Yasaların izin vermediği düzenlemelerin, ilgili makamlarca çıkar ilişkileri kurularak, bağış adı altında düzenlenen çekler veya protokollerle uygun hale getirilmesinin iktidarınız süresince alışkanlık haline getirildiği görülmektedir. Ortaya çıkan bu yolsuzluklar konusunda ne tür somut adımlar atmayı düşünüyorsunuz?