AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Ürgüp'te düzenlenen karikatür yarışmasının son yıllarda yapılmamasına ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 31.07.2008
Saygılarımla.

   

 

                                      Akif EKİCİ

                                          Gaziantep Milletvekili

Geleneksel hale gelen sanatla ilgili yarışmalar ve sanat ödülleri, sanatın ve kültürün gelişmesine katkı sağladığı gibi, ülke turizminin ve ekonomisinin olumlu yönde etkilemekte aynı zamanda ülkelerarası ilişkilerin gelişmesine de   önemli katkı sağlamaktadır.


Bekir ÖDEMİŞin Belediye Başkanlığı döneminde ünlü karikatürcümüz Semih BALÇIOĞLUnun katkılarıyla Ürgüpte düzenlenmekte olan karikatür yarışmasının artık yapılmadığı yönündeki eleştiriler ulusal basınımızda yer almıştır.


Turizm değerleri ile dünyaca tanınan bu ilçemizde söz konusu yarışmanın yapılmaması, bölge halkının eleştirilerine neden olmaktadır.


Konuyla ilgili olarak;

1- Söz konusu karikatür yarışması hangi yıllarda düzenlenmiştir? Kaç yıldır yapılmamaktadır?

2-  Karikatür yarışmasının sponsor firmaların sağladığı katkı nedeniyle Ürgüp Belediyesine maliyeti olmadığı iddiası doğru mudur?

3-
Bu yarışmanın bölge ve ülke turizmine katkısı bilinmekteyken düzenlenmemesinin nedenleri nelerdir?

4- 
Bu tür etkinlikler için, kültür ve turizmi geliştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir kaynak ayrılmakta mıdır? Ayrılmaktaysa 2002 yılından bu güne kadar yıllar itibariyle ayrılan kaynak miktarı nedir? İllere göre dağılımı nedir?

5- Pek çok AKPli belediyede söz konusu etkinlikler konusunda yaşanan sorunların nedeni olarak partinizin dünya görüşünün etkili olduğu iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?