AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Rektör adaylarının belirlenmesi ile ilgili iddialara ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.07.2008


                                           Akif EKİCİ
                                      Gaziantep Milletvekili1-
YÖK Başkanı tarafından Sayın Cumhur Başkanına gönderilen rektör aday listesinin anayasaya uygun olarak düzenlemediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu aykırılığın düzeltilmesi konusunda nasıl bir işlem yapılacaktır?

2-  Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen rektör adaylarına ilişkin listede kendi üniversitelerinde yapılan seçimde birinci olmuş rektör adaylarından kaçına yer verilmemiştir? Bu durum rektör adaylarının atanmasında oluşan teamüllere ve anayasanın ilgili düzenlemesine uygun mudur? Değilse bu durumun AKP iktidarının ve bürokratlarının hukuk tanımaz tavrının bir sonucu olduğu eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

3- AKP iktidarının kadrolaşma konusunda yaptığı atamalar ve hukuk dışı uygulamalar kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Bu bağlamda YÖKün Sayın Cumhurbaşkanına gönderdiği rektör adayı listelerini devlet ciddiyeti ve hukukun üstünlüğü açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

4- YÖKün bu uygulaması Cumhurbaşkanlığı makamının sağlıklı bir atama yapmasına engel teşkil etmez mi? YÖKün yaptığı listelerin Hükümetin etkisi altında hazırlandığı, ciddi tartışmalara neden olan bu listelerin AKPnin Üniversitelerde kadrolaşmasına dönük bir hamle olarak Sayın Cumhurbaşkanına sunulduğu haberlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

5- YÖKün kadına bakış açısı en çok oyu alarak birinci sıraya yerleşen kadın adaylarını listeden çıkarmasıyla iyice ortaya çıkmaktadır. YÖKün bu kadın-erkek ayrımına yönelik uygulamasını doğru buluyor musunuz? Bulmuyor iseniz bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi için alacağınız tedbirler nelerdir?