AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Elektrik zammına ve alternatif enerji kaynaklarına ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.27/06/2008
Saygılarımla

                                         Akif Ekici

                                       Gaziantep Milletvekili


Bilindiği gibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine bağlı 20 elektrik dağıtım şirketinin yeni tarife önerilerini onaylamış ve bunun sonucu 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 21, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 22 oranında zam yapılması kesinleşmiştir. Böylece 2008 yılında elektriğe gelen toplam zam yüzde 44'e ulaşmıştır.

1 Temmuzdan itibaren devreye girecek olan “otomatik fiyatlandırma” ile doğalgazdan kaynaklanan maliyet artışları 3 ayda bir elektrik fiyatına yansıtılacaktır. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sürekli artış, elektriğinin yarıdan fazlasını   doğalgazla üreten ülkemizde her 3 ayda bir elektriğe zam geleceği anlamını taşımaktadır.


Asgari ücrette, memur ve kamu işçilerinin maaşlarında yapılan artışlar  göz önünde bulundurulduğunda, aylık ortalama 80-100 YTL ye yükselecek olan elektrik faturalarını ödeme konusunda vatandaşlarımızın yaşayacağı sıkıntılar ortadadır. Öte yandan piyasadaki durgunluk nedeniyle zaten büyük zorluklar içinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımız ile işletme sahipleri yapılan bu zamlarla kepenk kapatmak zorunda kalacaktır.

      

Konuyla ilgili olarak;


1-
Ekonomik olarak zaten çok zor koşullarda yaşayan halkımızın elektrik zamlarından kaynaklanan mağduriyetinin önlenmesi için hangi tedbirlerin alınması düşünülmektedir?

2-
Bu zamlara ülkemizde elektrik enerjisinin sağlanmasında dışa bağımlı ve oldukça pahalı kaynakların kullanılmasının neden olduğu iddiaları doğru mudur? Bu durumun aşılması için hükümetiniz döneminde hangi önlemler alınmıştır?

3-
Ülkemizde sonsuz, tükenmeyen, temiz ve dışa bağımlı olmayan yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılması için çalışmalar yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu çalışmalar hangi aşamadadır?

4- Ülkemiz yenilenebilir enerji dallarından güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından dünyada kaçıncı sıradadır? Bu potansiyelin yüzde kaçı kullanılmaktadır? Bu oranı yeterli buluyor musunuz? Bulmuyorsanız artırılması için hükümetiniz döneminde yapılan çalışmalar nelerdir?