AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin


            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 25.06.2008

Saygılarımla.

 

                                             Akif Ekici

                                            Gaziantep Milletvekili

Bilindiği gibi, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) Türkiye'de ilk kez 2002'de görüldü ve bu güne kadar pek çok vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu yıl kene ısırması şikâyetiyle çok sayıda yurttaşımızın hastanelere başvurması, hastalığın 'salgın' boyutuna ulaşmasına neden oldu. Özelikle tedavi sırasında hastalığın sağlık personeline de bulaşması ve hastalığın tedavisinin bilinmemesi kamuoyunda ciddi tedirginliğe yol açmaktadır.

Bu hastalıkla ilgili olarak küresel ısınmanın virüsün yayılmasında etkili olduğu söylense de 'Biyolojik silah mı sorusunun tartışmaların odağına yerleştiği görülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden bazı akademisyenlerin Kırım Kongonun "CIA ve FBI'ın biyolojik silahlar listesinde bulunduğu yönündeki iddiaları basında yer almaktadır.

      

Konuyla ilgili olarak;


1-
Kene ısırması sonucu bu güne kadar yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı nedir? Halen kaç vatandaşımız bu hastalık teşhisiyle tedavi görmektedir?

2- Hastalık hangi yolla bulaşmaktadır? Hastalıkla mücadele konusunda bu güne kadar alınan önlemler nelerdir? Ek olarak hangi önlemlerin alınması düşünülmektedir? Halkı hastalıkla ilgili bilinçlendirmek amacıyla basın yolu ile bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

 
3- Şu ana kadar dünyadaki en büyük KKKA salgınının Türkiye'de yaşandığını iddiası doğru mudur? Doğru ise bunun nedenleri nelerdir?

4- Bu hastalığı taşıyan kenenin biyolojik silah olarak Türkiye'de denendiği yolundaki iddiaların doğruluk payı nedir? Bu konuda ilgili olarak yapılan bir araştırma var mıdır?