AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Tarım ürünlerindeki ilaç kalıntısına ilişkin

            
             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.06.2008

                                    
                                        Akif EKİCİ
                                  Gaziantep Milletvekili


Rusya'nın ülkemizden işal ettiği yaş sebze meyvede tarım ilacı kalıntıları nedeniyle işalatı durdurması üreticileri zor durumda bırakmıştır. Rusya'nın domates işalatını durdurmasının ardından Almanya da biber işalatını aynı gerekçelerle durdurmuştur. Üreticinin ve işalatçı firmaların elinde kalan yaş meyve sebze ise "zararın neresinden dönersen kardır" mantığı ile hareket edilerek iç piyasaya düşük fiyatla sürülmüştür. Tüketiciler düşük fiyata çok memnun olmasına olmuştur fakat insan ve çevre sağlığı büyük tehdit altında kalmıştır.

Ülkemizde ciddi bir denetim söz konusu olmadığından halkın sağlığı hiçe sayılmaktadır. Denetim yapacak yetkili kurum, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'dür. Laboratuar ve teknik eleman eksikliği, kontrolleri yeterince yapmaya imkan vermemektedir.

1. Zirai ilaçların kullanımı hakkında üreticiye eğitici bilgi veriliyor mu? Bu ilaçların kontrole tabi tutulması ile ilgili bir çalışmanız var mı?
2. Rusya ve Almanya gibi ülkelerin almadığı ürünlerde ilaç kalıntısı varlığı veya yokluğu analiz edildi mi?
3. Diğer ülkelerin sağlığa zararlı gerekçesiyle almadığı ürünlerin iç piyasada satışıyla ilgili nasıl bir kontrol uygulanıyor?
4. İnsan sağlığını hiçe sayan kusurlular hakkında ne gibi cezai işlem yapılacaktır?