AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin

              
            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.05.2008

                                          Akif EKİCİ
                                     Gaziantep Milletvekili

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazianteplinin "Sahre" mantığı ile kullandığı Recep Koç Parkı ve devamındaki Yüzüncü Yıl Kültür Parkı'nın bir bölümüne, "Eğlence Parkı" adı altında ticari bir merkez yapılması için ihale yapılmıştır. Ancak, bu ihale Kamu İhale Yasası'na uygun yapılmadığı ve projenin uygulama yeriyle ilgili Gaziantep kamuoyunda çok ciddi anlamda rahatsızlıklara neden olmuştur. Bu tartışmaların merkezinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihalenin yapılış şekli ve projenin uygulama yeri kamuoyunda tartışılmasına rağmen bugüne kadar henüz kamuoyunu rahatlatacak herhangi bir açıklama yapmamıştır.

İhalenin yapıldığı tarihte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibinin ihalenin yapıldığı 23 Ocak 2008 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde ihaleye tek başına giren ve ihaleyi kazanan LOFTUS firması yetkilileriyle bir araya geldiği fotoğraflarla belgelenmiştir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ve ekibinin Loftus firmasının yetkilileri ile Fransa'nın Nice şehrindeki EAS 2008 fuarındaki buluşmaları, tam da Gaziantep'te yapılan ihaleyle aynı saatlere denk geldi. Gaziantep'te Belediye Encümen Salonu'nda saat 10.00'da ihale başladığında Güzelbey ve ekibi de ihaleye tek başına katılan Loftus firmasının en yetkili ismiyle ayrıntıları konuşuyordu. Bu bağlamda;

1. İhale yapan ve ihaleyi alan kişi ve kurumlarla ilgili yaptırım ve sorumluluklar Kamu İhale Yasası'nda açıkça belirtiliyor. 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası'nın "Görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlığı altında 60. maddesi ihale sürecinde görev alan yetkililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının tespiti halinde ceza uygulanacağını belirtiyor. Yasanın bu maddesinde 15/8/2003 tarihinde yapılan düzenlemeyle ihaleyi yapmasa da ihaleye izin verenler de aynı kapsamda sorumlu tutuluyor. Bu konuda Kamu İhale Yasası gereği herhangi bir cezai işlem uygulamasına gidecek misiniz?
2. İhalenin iptal edilmesi yönünde bir girişiminiz olacak mı?
3. "Eğlence Parkı Malzeme Alımı" adı altında açılan ancak otel dahil pek çok ticari amaçlı yapıların da yer alacağı söylenen bu projenin ihale bedeliyle ilgili farklı rakamlar telaffuz edilmektedir. İhaleyle ilgili gerçek rakam nedir?
4. Bu projenin uygulama alanı tam olarak neresi ve proje planı içerisinde neler yer almaktadır?
5. 3 Ocak 2008 tarihinde tescili yapılan, 23 Ocak 2008 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ve 5.000 YTL tescilli sermayesi olan ve hiçbir mal varlığı olmayan yeni bir şirket nasıl oluyor da böylesine büyük bir ihaleyi Fransa'dan gelip alabiliyor?
6. Bu ihale ve ihaleyi yaptıranlar ile ilgili bir soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?