AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Pirinç piyasasına ilişkin

             
             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.04.2008


                                             
Akif EKİCİ
                                        Gaziantep Milletvekili


Türkiye'de pirinç fiyatlarındaki artışlar yüzde 130'lara vardı. Halkımız pirinç alamaz durumda. Bütün gelişmiş ülkeler tarıma destek veriyor. Ama Türkiye tarımdan desteğini çekti. Pirinç fiyatlarının anormal yükselmesinde TMO'nun işlevini yapmıyor olması etkili.

1. TMO'dan son iki ayda hangi tarihlerde, kimlere hangi fiyattan, ne kadar pirinç verilmiştir?
2. Türkiye'nin şu anki pirinç stoku ne kadardır?
3. Türkiye'nin 2007 pirinç rekoltesi ne kadardır?
4. Pirinçte gelinen bu noktada izlenecek Hükümet politikası nedir?