AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Trabzon Devlet Tiyatrosunda sergilenen bir oyunda metin değişikliği yapılmasına ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın arz ederim. 14.04.2008

 

 

                                                   Akif EKİCİ

                                               Gaziantep Milletvekili

Trabzon Devlet Tiyatrosunda sergilenen,   Haşmet Zeybey tarafından yazılan “Düğün yada Davul” adlı oyun metinin de geçen “Başbakan kimden korkar?”, “Amerikadan” replikleri “Başbakanlar kimden korkar” olarak değiştirilmiş ve “Amerikadan” cevabı metinden çıkarılmıştır.


Metin değiştirilmeden önce Trabzon Devlet Tiyatrosuna soruşturma açılmıştır. Bu hareketler le özgür olması gereken sanat ve sanatçılar, baskı altına alınmakta ve hükümet kendi sanatını icra ettirmeye çalışmaktadır.


Sayın Bakan, metnin dışına çıkılmasının seyirciye saygısızlık olduğunu söylüyor. Fakat, yıllarını tiyatroya vermiş Müjdat GEZEN metnin aslına bir değişiklik uygulandığını söylemektedir.


Yapılan açıklamayla, bir anlamda oyunculara, oyun yazarlarına, hatta ve hatta özel tiyatrolara bile bir gözdağı verilmektedir.

 
1.  Bu orijinal metinde yapılan değişiklik sansür değil midir?
2. Kültür Bakanlığı oyun metinlerinde yapılacak bu değişiklikleri neye göre belirlemektedir?
3. Kültür Bakanlığının yaptığı açıklamalar özgür olması gereken sanatı ve sanatçıyı baskı altına sokmaya çalışmak değil mi?

4. Oyunun asıl metnini okudunuz mu ve oyunu izlediniz mi? Eğer oyunu özlemediniz ve asıl metni okumadınızsa bu açıklamaları nasıl yapıyorsunuz?