AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü atamasına ilişkin


            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

   

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 15.10.2009


Saygılarımla.

 

 

                                 Akif EKİCİ

                             Gaziantep Milletvekili

 

ÖSS ve OKS Türkiye sıralamasında sonlarda yer alan, 4 bin derslik ve 200–300 okul ihtiyacı olan, 8 bin öğretmen açığı bulunan Gaziantep eğitimi aylarca vekâleten yönetilmiştir. Gaziantep gibi önemli ve ciddi eğitim sıkıntıları olan bir kente asaleten il milli eğitim müdürü atanmamasının nedeninin ise AKPnin kadrolaşma hırsının bir sonucu olduğu iddiaları yapılan atama ile kamuoyunda yaygınlık kazanmıştır.


Konuyla ilgili olarak;


1. Gaziantep
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sırf AKPye yakın bir ismi atayabilmek için bu önemli makamın aylarca vekâleten yürütülmesine göz yumulduğu iddiaları doğru mudur?


2. Yukarıdaki iddia doğru ise sürekli göç alan ve dolayısıyla eğitim sorunları katlanarak artan bu İlimizin kadrolaşma hevesine kurban edilmesi devlet ciddiyeti ile ne kadar bağdaşmaktadır?


3. Milli Eğitim Bakanlığı mevcut kadrosunda, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünü layıkıyla yürütecek nitelikte kaç personel bulunmaktadır? Bu kişiler arasından bir atama yapılmamasının nedeni nedir?


4. Emekli olmuş ve kendisini emekliliğe hazırlamış bir kişinin Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini layıkıyla yerine getiremeyeceği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?


5. Gaziantepin derslik, okul ve öğretmen açığını kapatmak için ne tür çalışmalar yürütülmektedir?