AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Doğalgaz sorununa ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 17.01.2008

 

 

                                              Akif EKİCİ

                                          Gaziantep Milletvekili

 

 

İranın doğalgaz sevkiyatını kesmesi nedeniyle ortaya çıkan, enerji politikalarında dışa bağımlılığın yarattığı sonuçları ve yanlış politikaları değerlendirme zamanının geldiği anlaşılmaktadır. İranın Türkiyeye gaz sevkiyatını durdurması, 2006 Ocak ayında Rusya ve İran, 2007 Ocak ayında da İranın Ülkemize sattığı doğalgazı kesmesi kronikleşen bir sorun haline gelmiştir.


Bugün yoğun kış şartlarını nedeniyle gazı kesen, yarın arz sıkıntısı, fiyat sorunu veya başka nedenlerle tekrar kesebilirler.


Doğalgaza bağımlı enerji politikalarından bir an önce vazgeçilerek yerli ve yenilenebilir kaynaklarımız olan linyit kaynaklarının %70i, hidrolik kaynaklarının %75i, rüzgar ve jeotermal potansiyelin ise neredeyse tamamı değerlendirilmeyi beklemektedir.  Doğalgazın gerek birincil enerji tüketiminde gerekse elektrik üretiminde ki payı kademeli olarak önce %30lara sonra %25lere düşürülmelidir.  

 

1. Daha önce yaşanan doğalgaz sorunları göz önüne alınarak 2000 yılında yapılması düşünülen Tuz Gölü Depolama Tesisleri neden şimdiye kadar tamamlanamadı?
2. Sözleşme ile İrandan 10 milyar m3 gaz alımı taahhüt edilmiş,  doğalgazı almazsak da ödeme yapmak zorunda bırakılmışız. İran vermeyi taahhüt ettiği gazı vermezse zararımızı tazmin hakkımız var mıdır?
3.   Önceki yıllarda sözleşmenin feshi ile ilgili iki defa tebligat yapılmasına rağmen takip edecek kimsenin olmaması nedeniyle sonuçsuz kalması uzman personelinizin yokluğundan mıdır? Uzman personeliniz varsa neden takip edilmemiştir?
4. Yerli doğalgaz üretiminin artırılması ile ilgili çalışmalarınız var mıdır?
5. Enerji politikamızın yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile ilgili çalışmalarınız var mıdır?