AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Kuraklık tespit çalışmalarına ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 25.09.2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 25.09.2009


Saygılarımla.

 

 

                                  Akif EKİCİ

                              Gaziantep Milletvekili

 

2008 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle yürütülen “Kuraklık ve hasar tespit çalışmaları” sonucunda, Gaziantep İlinde 7 ilçede kuraklık olduğu belirlenmiş ve ekim yapılan 1.250.000 dekarlık alanın 760.000 dekarında kuraklık zararı tespit edilmiştir.


19 Temmuz 2008 tarih ve 26941 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile kuru alanlarda yetiştirilen, %30 ve üzerinde zarar gören ürünler için kuraklık desteği verilmesi ve kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi kararlaştırılmıştı.


Konuyla ilgili olarak;


1. 2008 yılında yaşanan kuraklık sonucu Gaziantep İlinde tespit edilen ürün kaybı hububat çeşidi itibarıyla ne kadardır?


2. Gaziantep İlinde kuraklık nedeniyle ilçeler itibarıyla kaç çiftçimiz mağdur olmuştur?


3. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kuraklık desteği almak amacıyla kaç çiftçimiz müracaat etmiş, bunlardan kaçına kuraklık desteği verilmiştir?


4. Kuraklık destek müracaatları kabul edilmekle birlikte nakdi destekleri ödenmeyen veya kısmî olarak ödenen kaç çiftçimiz vardır? Bu desteklerin tamamının veya bir kısmının hâlâ ödenmemesinin nedeni nedir?


5. Tekrar yaşanması olası kuraklık neticesinde çiftçilerimizin ve ürünlerinin daha az hasar görmesini sağlamak amacıyla yürütülen bir çalışma var mıdır?