AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Bütçe açığına ilişkin


              TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.09.2009

 

Saygılarımla.


 

                                       Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

Maliye Bakanlığı'nın Ocak-Ağustos dönemine ilişkin açıkladığı bütçe rakamları Türkiyenin küresel mali krizden derin bir şekilde etkilendiğini ve ekonomimizin kötü gidişatını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu veriler; Ocak-Ağustos döneminde bütçe giderlerinin 171,7 milyar TL, bütçe gelirlerinin 140,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini,   bütçe açığının ise 31,3 milyar TL olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 780lik bir artışa denk gelmektedir.

 

AKP hükümeti tarafından dizginlenemeyen bu bütçe açığının yeni özelleştirmeleri ve zamları gündeme getireceği konusunda kamuoyunda ciddi bir tedirginlik yaratmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak;

 

1. Bütçe dengesini sağlamak amacıyla hangi alanlarda tedbirler alınacak ve bu tedbirler vatandaşa nasıl yansıyacaktır?

 

2. Bütçe açığının kapatılması amacıyla önümüzdeki dönemde BOTAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi kamu varlıklarının özelleştirileceği konusundaki iddialar doğru mudur?

 

3. İşsizliğin artması, tüketim harcamalarının azalmasına dolayısıyla da vergi gelirlerinin düşmesine ve bütçe açığının artmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda işsizliğe daha kalıcı ve etkin bir çözüm bulmayı düşünüyor musunuz?

 

4. Bütçe açığını kolay yoldan; ulaşım, su, sigara, akaryakıt, şeker, üniversite harçları gibi alanlarda peş peşe zamlar yaparak vatandaşın üzerinden karşılama yoluna giden AKP hükümetinin gündeminde başka zamlar da var mıdır?

 

5. Küresel mali krizin oluşmasında hiçbir sorumluluğu olmayan vatandaşın sırtına zamlarla ağır yükler bindirilmesi, diğer bir deyişle krizin faturasının halka kesilmesi vicdanla ne kadar bağdaşmaktadır?