AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Yatırımların ve istihdamın teşvikine ilişkin

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

      
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

      

                                          

                                          Akif EKİCİ

                                        Gaziantep Milletvekili

Uygulamada olan 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvikine Yönelik Kanununun etkin olmadığı, yatırımcıyı özendirmek ve yönlendirmek için yetersiz oluşu herkes tarafından kabul edilmektedir.

Gelinen bu noktada görmekteyiz ki Türkiyedeki mevcut teşvik sistemi yatırımları teşvik etmekten uzaktır. Eğer bir teşvik sistemi uygulanacaksa sektörel bazda uygulanmalıdır. Türkiyede başka bir örneğini görmenin mümkün olmadığı Gaziantep gibi, son 15 yılda büyük atılımlar gerçekleştirerek 24 milyon m2 den oluşan 4 Organize Sanayi Bölgesi kuran, 65 000 kişiye istihdam sağlayan bir şehir cezalandırılmıştır. Bu uygulamanın devam ettirilmesinin ülke sanayisi için ihanet olduğunu düşünüyorum.


1.   
Bugün gelinen noktada mevcut teşvik sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2.  Teşvik kapsamındaki illerde yapılan yatırımlar hangi orandadır? İller bazında ne kadar yatırım yapılmıştır?
3.   Mevcut teşvik sisteminde bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?
4.  Gaziantep ve benzeri şehirler teşvik kapsamı dışında bırakılarak cezalandırılmıştı. 23. Dönemde Gaziantep Teşvik kapsamına alınacak mı? Yoksa bu cezalandırma devam mı edecek? Gaziantepin teşvik dışı bırakılmasından dolayı görmüş olduğu zararın telafisi için nasıl bir uygulama yapılacaktır?