AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

BAĞ-KUR sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.19.11.2007

                                             Akif EKİCİ

                                        Gaziantep Milletvekili


İlk defa sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az 8 (sekiz) ay, yeniden sigortalı olanların ise en az 3 (üç) ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları (Muayene ve tedavi hakkı, sağlık sigortası primi ödenen sekizinci ayı veya dördüncü ayı takip eden aybaşından itibaren başlar), sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması (Müracaat tarihinden önceki ay sonu itibariyle, sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcunun bulunmaması) şartına bağlıdır.

Aktif sigortalılar ile bunların hak sahiplerine ait sağlık karneleri vizeli olsa bile tedavi tarihine göre bir önceki ay sonu itibariyle, Bağ-Kura sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcunun bulunması halinde borcun ödenmesine kadar Bağ-Kurun sağladığı sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları mümkün değildir.

 
1.   Yıllarca Bağ-Kura pirim ödeyerek sigortalanan Bağ-Kurlu pirim borcunu 1 ay ödememesi durumunda sağlık hizmetinden faydalanamamaktadır. Bağ Kurlunun bu mağduriyetini gidermeyi düşünüyor musunuz?

2.   Kendi primini ödeyen Bağ-Kurlunun da, Emekli Sandığına tabi olanlar, SSK Sigortalısı ve Yeşil Kartlının faydalandığı imkânların aynısından faydalandırılması ile ilgili bir çalışmanız var mı?

3. Memurların işe başladığı anda, SSKlının 3 ay pirim yatırılmasından sonra sağlık hizmetlerinden faydalanıyor olmasından doğan adaletsizliğin giderilmesini düşünüyor musunuz?