AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep Hafif Raylı Sistem Projesi'ne ilişkin

            

               TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.07.2009

 

 

 

                                     Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

 

Gaziantepte kent içi ulaşımı rahatlatmak için başlatılan Hafi Raylı Sistem projesi güzergâhta yapılan yanlışlıklar, projede yapılan keyfi değişiklikler nedeniyle kamuoyundan tepki görmektedir.

Ulaşım ana planı gereği Hafif Raylı Sistemin başlangıç noktasının Bağlarbaşı olması gerekirken, başlangıç noktası Burç kavşağı olarak ihale edilerek çalışma başlatılmış ve yine keyfi olarak, Burç kavşağı ile İstasyon meydanı arasındaki güzergâhlarda, Belediye Meclis kararı alınmadan fiili ve teknik zorunluluk olmaksızın değişiklikler yapılmıştır.


Yapımına başlanan Hafif Raylı Sistemin, mevcut güzergâhında doruk saatte, doruk yolcu sayısı 4–5 bin civarındadır. Bu durum, Ulaşım Ana Planında yer alan “Toplu taşım koridorlarında yolculuk talep düzeyleri doruk saatte, doruk yöndeki yolcu sayısı 14.000 ‘den yüksek ise hafif raylı sistem gereklidir” kararı ile örtüşmemektedir.


Hafif Raylı Sistemde kullanılacak vagonların 1970 model olduğu ve yüksek fiyatla ihale edildiği yönündeki eleştirilere yetkililerce bugüne kadar herhangi bir açıklama getirilmemiştir.   Ayrıca, Belediyenin, ulaşım konusundaki planlama, yatırım ve işletme kararları oluşturulurken, bu kararlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecek, vergileriyle finansman sağlayan kentlilerin kararlara katılımını sağlamaması tepki çeken diğer bir uygulamadır.

Konuyla ilgili olarak;

1. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hafif Raylı Sistem projesi hakkında, Büyükşehir Belediye Meclisince yürürlükte olan Ulaşım Ana Planında değişiklik yapılmış mıdır?


2. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kamuoyuna, Hafif Raylı Sistem ihalesinin sözleşme bitiş tarihinin 15.05.2009 olduğu açıklanmıştır. Ancak şu ana kadar ihale edilen güzergâhın %50si dahi yapılmamıştır. Buna göre; Kamu ihale mevzuatı ve sözleşme gereği, zamanında bitirilemeyen işten dolayı yüklenici firmaya karşı herhangi bir cezai müeyyide uygulanmış mıdır? Uygulanmamış ise sorumlular hakkında Görevi İhmal ve Belediyeyi Zarara uğrattıklarından dolayı bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?


3. Belediye Meclisince Ulaşım Ana Planında değişiklik yapılmadan, keyfi değişiklik yapılmış ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?


4. “Kullanan, tüketen ve kirleten kullandığı, tükettiği ve kirlettiği kadar öder” ulaşımın finansmanında temel ilkedir. Buna göre; mevcut haliyle ulaşım sisteminin finansmanındaki kaynak akışı, sistemin mali açıdan sürdürülebilir olması ve kendi kendine yeterliliği amacına uygun mudur?


5. Hafif Raylı Sistemin mevcut haliyle ihalesi ne kadardır? Gaziantep Büyükşehir Belediyesine maliyeti ne kadar olacaktır? Bu proje ve ödemeler Büyükşehir Belediyesi Stratejik planında ve bütçesinde yer almakta mıdır?


6. Hafif Raylı Sistem Projesinin inşaat ve vagon ihaleleri ayrı ayrı mı yapılmıştır? Bu ihaleleri hangi firmalar ne kadar bedelle üstlenmiştir? İhaleler hangi usullerle düzenlenmiştir?


7. Hafif Raylı Sistemin vagonlarının kamuoyunda iddia edildiği gibi eski model olup olmadığı, eğer eski model ise neden eski modele gerek duyulduğu konusunda araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?