AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Teşvik sistemine ilişkin

        
               
             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 11.09.2007


 

                                          Akif EKİCİ
                                   Gaziantep Milletvekili

Uygulamada olan teşvik sisteminin etkin olmadığı, yatırımcıyı özendirmek ve yönlendirmek için yetersiz oluşu herkezce biliniyor. Teşvik uygulamasında her şeyi her yerde teşvik anlayışı, adeta hiçbir şeyi desteklememe sonucunu yaratıyor.


Teşvik sisteminin eksik ve yanlışları çeşitli kişi ve kurumlarca her platformda dile getirilmesine rağmen, düzeltilmeden, kapsamı genişletilerek uygulanmaya çalışılmaktadır. Gelinen bu noktada görmekteyiz ki Türkiyedeki mevcut teşvik sistemi, yatırımları teşvik etmekten uzaktır. Eğer bir teşvik sistemi uygulanacaksa bu, AB hedefiyle de uyumlu olarak, sektörel bazda uygulanmalıdır. Mevcut uygulama haksız bir rekabeti ortaya çıkarmaktadır. Bu uygulama; bir taraftan atıl kapasite ve işsizlik oluştururken, diğer taraftan yeni yatırımlar ile ulusal sanayimize ciddi zararlar vermektedir.  


1. Şuan uygulanmakta olan teşvik sisteminde hedeflenen sonuçlara ulaşılabildi mi?

2.
Teşvik sisteminin uygulanmaya başladığı günden bugüne Teşvik kapsamındaki illerde yapılan yatırımlarla hangi oranda, İl bazında ne kadar yatırım yapılmış durumdadır?

3.
Mevcut teşvik sisteminde bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer, düşünüyorsanız bu değişiklikler neleri içerecektir?

4.
Teşvik sistemini “Sektörel” bir uygulama haline dönüştürmekle Türkiyede tarım ve hayvancılık gibi önemli sektörleri de gelistirmeyi düşünüyor musunuz?

5.
Daha önceki dönemlerde Gaziantep Teşvik kapsamı dışında bırakılarak cezalandırılmıştı. 23.Dönemde Gaziantep Teşvik kapsamına alınacak mı? Yoksa bu cezalandırma devam mı edecek? Gaziantepin Teşvik dışı kalmasından dolayı görmüş olduğu zararın telafisi için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Yazılı soru önergesinin cevabı için tıklayınız...