AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Siyasetçi gibi konuşan Bolu Valisi'ne ilişkin

 

              TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 22.06.2009


Saygılarımla.

 

 

                                       Akif EKİCİ

                                  Gaziantep Milletvekili

 

Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar, Feşullah Gülenin onursal başkanı olduğu Abant Platformunun ''Demokratikleşme: 12 Eylül'den AB'ye Siyasi Partiler'' konulu toplantısına katılarak bir konuşma yapmış ve yaptığı bu konuşmayla kamuoyundan büyük tepki görmüştür.


Devletin bir valisi olarak Gülen taraftarlarının düzenlediği bir platforma katılan Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar yapığı konuşmada “devlet memuru” sıfatını unutarak adeta bir siyasetçi gibi davranmıştır.


Konuyla ilgili olarak;


1. Abant'ta yapılan ve Feşullah Gülen cemaati tarafından organize edilen Abant Platformu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar hakkında disiplin soruşturması açmayı düşünüyor musunuz?


2. Devletin valilerinin sık sık tarikat ve cemaat toplantı ve davetlerine katılması uygun mudur? Bu durum Türkiye Cumhuriyetinin laik, demokratik yönetim biçimi ile bağdaşır mı?  Açıklayınız.


3. Özellikle AKP Hükümeti döneminde bazı valilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı biçimde uygulama ve beyanları bilinmektedir. Bu valiler TC Hükümetinin valileri midir? Yoksa AKP iktidarının valileri midir?


4. Bu valiler tarikat ve cemaat davet ve toplantılarına katılma cesaretini kimden almaktadırlar? Gelinen bu vahim nokta, tarikat ve cemaatlerin kamu yönetiminde etkin bir hale geldiğinin göstergesi midir? Açıklayınız.


5. Bu güne kadar 657 sayılı devlet memurları kanunu ve siyasi partiler kanununa aykırı davrandığı için hakkında idari soruşturma açılan vali var mıdır? Kimlerdir?