AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Ödenmeyen istimlak bedellerine ilişkin


              TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 17.06.2009

Saygılarımla.

 

                                        Akif EKİCİ

                                     Gaziantep Milletvekili

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Birecik Barajının göl aynasından etkilenen Gaziantep İli Nizip İlçesine bağlı bazı köylerde yerleşim yerleri ve başta toprak olmak üzere halkın çeşitli geçim kaynakları baraj suları altında kalmıştır. Bu durumdan etkilenen vatandaşların bazılarının taşınmaz malları istimlâk edilmiş, bazıları için de devlet eliyle kentsel ve kırsal iskân edindirme çalışması planlanmıştı.

Bugün gelinen noktada, Birecik Barajının dolum havzası sınırları içinde kalan ve hâlâ istimlâk edilmeyen taşınmazların olduğu, istimlâk edilen ve istimlâk bedeli geç ödenen ailelere gecikme bedellerinin henüz ödenmemiş olduğu, devlet eliyle yeniden iskân edilme projesinin ise planlandığı şekilde hayata geçirilmediği görülmektedir. Özetle, su ve toprak kaynaklarının geliştirilerek, yöre insanının gelir düzeyinin artırılmasını amaçlayan GAP kapsamında yapılan Birecik Barajı çok sayıda vatandaşımızın işsiz kalmasına ve yoksullaşmasına neden olmuştur. 

Konuyla ilgili olarak;

1. Gaziantep, Nizip İlçesine bağlı köylerde istimlâk bedelleri veya tezyid-i bedelleri geç ödenen ve bu nedenle gecikme faizi almaya hak kazanan kaç vatandaşımız vardır? Hâlâ ödenmemiş olan gecikme faizlerinin toplam miktarı nedir? Bu ödemeler ne zaman yapılacaktır ve bugüne kadar ödenmemesinin nedeni nedir?

2. Birecik Barajının dolum havzası sınırları içinde kaldığı halde hâlâ istimlâk edilmeyen taşınmazların kamulaştırmasının bir an önce tamamlanması için yürütülen bir faaliyet var mıdır?

3. Birecik Barajı'ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdam ve Ekonomik Yatırımlar için Planlama ve Uygulama Projesi kapsamında Gaziantep İli Nizip İlçesinde devlet eliyle kaç hanenin yeniden iskân edilmesi planlanmaktaydı? Pratikte yeniden iskân edilen hane sayısı kaçtır?

4. "Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları Araştırması"ndan elde edilen veriler ışığında alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar nelerdir?