AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep'in atıksu sorununa ilişkin

            
           TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 15.06.2009

Saygılarımla.

 

 

                                       Akif EKİCİ

                                  Gaziantep Milletvekili

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin ivme kazanmasıyla birlikte büyük kentlerin en önemli sorunlarından biri haline gelen atıksu problemi Gaziantepte de ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır. Akarsu yataklarını ve yer altı sularını kirleten, sulamada kullanılması nedeniyle toprağı verimsizleştiren atık sular; tarımı, insan ve çevre sağlığını, doğal hayatı tehdit etmekte, onarılması güç zararlara yol açmaktadır.

Bu anlamda, 1999 yılında faaliyete geçen, GASKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin Gaziantepin atıksu sorununu çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Özellikle, 1. Kayacık Barajını besleyen ve tarımsal sulamada kullanılan Sacır Deresine Yeşildere Beldesi ve Oğuzeli İlçesinin evsel atık sularının doğrudan verilmesi insan ve toplum sağlığı açısından ciddi tehlikelere yol açmaktadır. Yaşanan sorunun aciliyeti, yarattığı tahribatın büyüklüğü, insan ve çevre sağlığı açısından oluşturduğu tehdit boyutu ortadayken, yetkililerce gerekli önlemlerin alınmaması, düşündürücüdür.

Konuyla ilgili olarak;

1. Sacır deresine toplam kaç sanayi kuruluşu ve yerleşim biriminin atıkları verilmektedir? Bu yerleşim birimlerinin nüfusu nedir? Bu derede ortaya çıkan kirliliğin saptanması için yapılan bir çalışma var mıdır? Sonuçları nelerdir?

2. Söz konusu dere ile ne kadarlık tarım arazisi sulanmaktadır? Bu alanda toprak kirliliği ve verim düşüklüğü konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Boyutları nelerdir? Buradan elde edilen ürünlerin sağlıklı olup olmadığı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Sonuçları nelerdir? Böyle bir çalışma yoksa bu insan ve toplum sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum mudur?

3. Söz konusu atıkların yer altı suları üzerindeki etkisine ilişkin yapılan bir çalışma var mıdır? Sonuçları nelerdir?

4. Sanayi ve ev artıklarıyla kirlenen Sacır Deresi üzerinde bir arıtma tesisi kurulması planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise bu projenin maliyeti nedir? Projenin başlama ve bitiş süresi ne olacaktır?

5. Suriye sınırına kadar uzanan Sacır Deresinin suyunun kullanılmaması, kullanıldığı takdirde yol açacağı zararlara ilişkin bölge halkını bilinçlendirmeye yönelik ne tür tedbirler alınmıştır?

6. Evsel atıkların Sacır deresine verilmesi ve havaların ısınması ile birlikte bölgede baş gösteren sivrisinek probleminin çözümüne yönelik ne tür önlemler alınmıştır?