AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI


Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 17nci maddesi üzerindeki önerimiz üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.


Küçük esnaf ve sanatkârlar, iş yeri kuruluşlarında KDV kaldırılsın istiyoruz. Anadolu sermayesinin temelini oluşturan KOBİler, küçük sanayi ve iş yerleri, sanatkârlar ve iş yerleri Anadolu sermayesinin temelini oluşturmaktadır ve türlü zorluklarla bu iş yeri kuruluşları meydana getirilmiştir. Burada da KDVnin kaldırılması gibi bir desteğin verilmesini yüce heyetinizden talep ediyoruz.


Ama ben inanıyorum ki bu talebimize de ret cevabı vereceksiniz. Neden derseniz, ilgiyle izliyorum, sizler de görüyorsunuz, sizler de izliyorsunuz. Sayı yeterli olmuyor, bazı arkadaşlar mesajla Genel Kurul salonuna davet ediliyor. Ama kapıdan girerken bakıyorsunuz, eli havadaysa el havada, el aşağıda, olmaz arkadaşlar! Değerli arkadaşlar, bu şekilde kanun çıkarılmaz, bu şekilde çıkarılan kanunlar ülkeyi sağlıklı, sıhhatli bir noktaya vardıramaz. İçinizde birebir tanıdığımız çok değerli insanlar var. Bu yanlış, despot, diktatörce mantığa teslim olmaması gereken, o özveriyi ve o kişisel varlığı göstermesi gereken çok değerli arkadaşlarımız var. Ama maalesef diktatörce zihniyetle alınmış talimatın gereğini yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz değerli arkadaşlar.


Ben milletvekili olarak gördüklerimi söylüyorum, Mecliste izlenimlerimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum, sizleri de daha dikkatli davranmaya davet ediyorum. Bu nereye vardırıyor değerli arkadaşlar? 2003 yılında bir teşvik yasası çıkardı bu Meclis, yine sizler vardınız, çoğunuz vardınız burada. Nereye götürdü ülkeyi, hepimiz biliyoruz. Benim şehrim Gaziantepi şu anda çalışamaz duruma getirdi 2003 yılında çıkarmış olduğunuz teşvik.


Bundan önce “Bin KOBİye bin can suyu” diye bir yasa çıkardınız, neydi o? Can suyu. Can suyu nedir? Can suyu solmak üzere, kurumak üzere olan bir bitkiye verilen bir bardak sudur. Bu şu mu demektir: Binlerce KOBİ onlarca makinesi çalışamazken, 20 makinesi olan küçük sanayicimiz 20 makinesinin 5ine iş bulamazken siz diyorsunuz ki “300 milyar, sıfır faizli destek vereceğim.” Tabii ki bunu saygıyla karşılarız ama altındaki bir maddede diyorsunuz ki: “Makine alırsanız.” 20 makinesi var 5ini çalıştıramıyor, 300 milyar sıfır faizli krediyi vererek “Yeniden makine al.” diyorsunuz. Onun ıstırabını çeken sanayicilerimiz var değerli arkadaşlar şimdi. Şu anda o 300 milyarla 500-600 milyarlık makine almış, borçlanmış ve taksidi gelmiş, dört taksitte alınanın dörtte 1lik dönemi gelmiş, ödeme zorluğu çeken sanayicilerimiz var değerli arkadaşlar. Lütfen, bu tür önergelerde muhalefet versin veya sizin grubunuzdan verilsin “Evet” diyeceğiniz şeyi verin. Önerge veriyorsunuz “Hayır” diyorsunuz. Önerge veriyorsunuz, verdiğiniz önergeye “Hayır” diyorsunuz, var mı böyle bir şey?


Değerli arkadaşlar bu bizi nereye götürüyor? Size basından bir haber göstermek istiyorum. “Ne alakası var?” diyeceksiniz. Bu geçen hafta perşembe günkü gazete. Benim elime Vatan gazetesi geçti, bundan önce bundan başka gazetelerde de vardır mutlaka. Burada ne diyor Sayın Başbakan? “Bize AKP diyen edepsizdir.” Neden “AKP” diyen edepsizdir arkadaşlar? Ben de “AKP” diyorum. “AK” hiçbir tarafınız kalmadı, “AK” olan hiçbir yönünüz kalmadı.


Bu memleketin seksen yıllık cumhuriyet varlıklarını peşkeş çektiniz. Peşkeş çektiniz yandaşlarınıza, kendi yandaş sermayelerinizi yarattınız değerli arkadaşlar. Altında bir haber daha görüyorum burada, dikkat edin bakın, değerli arkadaşlar, İngilterede 180 bin sterlin yolsuzluğa adı karışmış, 180 bin sterlin gibi bir rakamda yolsuzluğa adı karışmış 4 bakan ve Meclis Başkanı görevinden istifa ediyor ve halkından özür diliyor, o erdemliliği, o vasıflılığı gösteriyor değerli arkadaşlar. O Meclis, bu Meclis değil, dik duran meclislerden… Bu Meclis böyle dik duramadı. Değerli arkadaşlar, bu homurdanmalarınızla anlıyorum, bu homurdanan arkadaşlar da yapmış oldukları yanlışın farkında olanlar.

 

Geçtiğimiz hafta Mayın Yasasını çıkardık, değerli arkadaşlar, niye sesiniz çıkmıyordu orada? Ülkenin 510 kilometre mesafedeki sınırını teslim eden bir tavır içerisine girdiniz. Vicdanı sızlayan arkadaşlarımız kaçamak davranıyordu, zorla toplayıp getiriyorlardı sizi, değerli arkadaşlar, zorla toplayıp getiriyorlardı. İçiniz sızlamadan, vicdanınız el vererekten mi gerçekten oy verdiniz Mayın Yasasına, vicdanının el vererek mi oy verdiniz değerli arkadaşlar? Özellikle ben burada kendi hemşerilerime, Gaziantep milletvekillerine, Mardin milletvekillerine, Kilis milletvekillerine sesleniyorum: Yarın seçmenlerinizin huzuruna gittiğinizde nasıl yüzlerine bakacaksınız,  değerli arkadaşlar, nasıl yüzlerine bakacaksınız? Sizi buraya vatan topraklarını satın diye mi milletvekili seçtiler değerli arkadaşlar? Aklıselim olmaya davet ediyorum sizi.