AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Çocuklarda artan şiddet eğilimine ilişkin


Aşağıdaki sorularımın Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Aliye Kavaf tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.06.2009

Saygılarımla.

                                   Akif EKİCİ
                               Gaziantep Milletvekili


En son, kendisini okula göndermediği ve SBSna girmesine izin vermediği için annesini öldürdüğünü iddia eden 11 yaşındaki kız çocuğunun durumuyla gündeme gelen, çocuklardaki ve gençlerdeki artan şiddet eğilimi aslında ülkemizin yeni olmayan ve çözüm bulma noktasında el konulmayan sorunlarından biridir.

Televizyonlarda yayınlanan programlarda, basında yer alan haberlerde, oyunlarda, internette, okulda, aile içinde sürekli şiddete tanık olan çocuklarımız için bu tür olaylar olağan olmaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte, çocuklarımız bomba yapımından, cinayet türlerine, hatta işledikleri suçtan ceza alıp alamayacaklarına kadar her türlü bilgiye ulaşmaktadırlar.

Konuyla ilgili olarak;

1.   2005 – 2008 yılları arasında çocukların karıştığı şiddet vakası sayısı yıllar ve türleri itibariyle nedir?

2.   Çeşitli yöntemlerle ailesine, yakınlarına ve çevresine şiddet uygulayan çocukların toplum tarafından dışlanmaması ve topluma yeniden kazandırılması için ne tür önlemler alınmaktadır?

3.   Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ekonomik sıkıntı içine düşmenin bu tür şiddet olaylarının artmasında ne kadar etkili olduğuna ilişkin nezdinizde yürütülen bir araştırma var mıdır?

4.   Programın içeriğine ve izleyici yaş sınırına ilişkin yayın öncesinde verilen uyarıların, çocukları bu tür şiddet içeren programlardan uzak tutmada yetersiz olduğu görülmektedir. Bu anlamda RTÜK ile ortak bir çalışma yapmayı düşüyor musunuz?

5.   Çocuklarını şiddetten uzak tutmak konusunda aileleri bilinçlendirmek için yürütülen somut bir çalışma var mı?