AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Tarikat yemeğine katılan devlet bakanına ilişkin


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.06.2009

Saygılarımla.

                                        Akif EKİCİ
                                    Gaziantep Milletvekili


Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf Denizlide, bir tarikat tarafından, tarikata ait olduğu iddia edilen bir binada verilen yemeğe katılmış, bu durum kamuoyunda ciddi tepki ve eleştirilere neden olmuştur.

Bu eleştirilerde Sayın bakanın söz konusu yemeğe, Denizli Valisi, AKPli Denizli Belediye Başkanı, Denizli AKP Milletvekilleri ile birlikte katılması, siyaset, bürokrasi ve tarikat ilişkisini ortaya koyması açısından da düşündürücü bir örnek olduğuna dikkat çekilmiştir.

Konuyla ilgili olarak;

1.   Hükümet, milletvekilleri, yerel yönetim ve bürokrasinin en üst düzeye temsil edildiği bu yemek sonrasında, Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından yapılan basın açıklamasında bu yemeğe vatandaşların daveti üzerine katıldığı yönündeki açıklamasını samimi ve inandırıcı buluyor musunuz?

2. Belli bir dünya görüşü ile tanınan bir tarikatın yemeğine devlet erkânın, devlet imkânlarını kullanarak en üst düzeyde katılım sağlaması laik ve çağdaş bir ülkenin devlet yönetimi anlayışına uygun mudur? Uygun değil ise Kabine üyelerini ve Valilerin de bu tür etkinliklere katılmamaları yönünde bir talimatınız olacak mıdır?

3. 20 bin kişinin katıldığı iddia elden bu yemek hangi tarikat tarafından ve hangi amaçla düzenlenmiştir? Yemeğin masrafları hangi kişi ya da çevreler tarafından finanse edilmiştir? Bu yemeğin programında hangi etkinlikler yer almıştır?

4. Hayır yemeği olduğu belirtilen bu etkinlikten ne kadar gelir elde edilmiş ve hangi işlerde kullanılmak üzere nereye aktarılmıştır?

5. Devletin din ve inançlar konusunda tarafsızlığı Anayasal güvence altındadır. Bu tür olaylar Anayasayı ihlal anlamına gelmez mi? Vatandaşın devlete olan güvenini zedelemez mi?

6. Bu yemeğe katılan bürokratlar hakkında açılan bir soruşturma var mıdır?