AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Krize yönelik para ve maliye politikalarına ilişkin


             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın RECEP Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

                               Akif EKİCİ

                           Gaziantep Milletvekili

Küresel ekonomik kriz ile birlikte işsiz kalan, maaşı azaltılan ya da maaşını alamayan vatandaşlarımız ya da ekonomik sıkıntıya düşen işverenler borçlarını ödeyebilmek için banka kredisine müracaat etmektedir. Ancak kredi talebiyle bankalara yapılan müracaatlar ile onaylanan kredi sayısı karşılaştırıldığında kredi kullandırma oranın çok düşük olduğu görülmektedir.   Sayın Başbakan da her fırsatta bankaları ihtiyacı olana kredi kolaylığı sağlamamakla ve bariyer oluşturmakla eleştirmektedir. Bankalar ise kredi vermeme nedenlerini ekonomideki negatif büyümeye, şirket karlarının bozulması ile risklerin artmasına ve IMF ile anlaşma konusundaki belirsizliğin artmasına bağlamaktadır.

Diğer yandan, kredileri yeniden yapılandırma paketleriyle de bankaların tüketici kredilerinde vatandaşa kolaylık sağlamadıkları görülmektedir. Bu paketlerde vatandaş önce mevcut borcunu ödemeye zorlanmakta, daha sonra düşük faizli yeni bir kredi çekmeye yönlendirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1.   Uygulanmakta olan para ve maliye politikalarının bankaları kredi yerine Hazineye borç vermeye zorladığı eleştirileri doğru mudur? Doğru ise mevcut para ve maliye politikalarında bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

2.   Bankaların Hazineye borç vermek yerine vatandaşa kredi kullandırmasının yolunun IMFden gelecek borçla mümkün olabileceği yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

3.   Hükümetin belli bir programı olmadığı için borç ve maliye politikalarında bir dağınıklığın söz konusu olduğu, ancak IMFnin söz konusu politikalarda disiplin sağlayacağı yönündeki iddialar doğru mudur?

4.   Kredileri yeniden yapılandırma paketleri vatandaşa kolaylık sağlamamakta, bilakis yeni masraflar da yaratmaktadır. Vatandaşın kredi borcunun yapılandırılmasında mevcut borcun faizini indirilmesine yönelik yapılan somut bir çalışma var mıdır?