AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Parası olmayan hamile vatandaşların muayene ve tedavi edilmemesine ilişkin


            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 20.05.2009

 

 

                                 Akif EKİCİ

                             Gaziantep Milletvekili

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliğinde, yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın sağlık yardımları SGK tarafından karşılanacaklar arasında gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlar da sayılmaktadır. İlgili maddede gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar sunulan sağlık hizmeti bedellerinin Kurum tarafından ödeneceği belirtilmektedir.


Ancak son zamanlarda, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların aldığı sağlık hizmete ait faturanın SGK tarafından ödenmediği, bu vatandaşlarımızdan parası olanların tedavi edildiği, olmayanların ise geri çevrildiğine ilişkin pek çok haber basınımızda yer almıştır.


Konuyla ilgili olarak;


1. SGK tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliğinin yukarıda belirtilen maddesinin uygulanmamasının nedeni ve yasal dayanağı nedir?


2. Söz konusu uygulama ülkemizde had safhaya ulaşan işsizlik nedeniyle prim ödeyenlerin sayısında meydana gelen azalma sonucu gelir-gider dengesi bozulan SGKnın aldığı tasarruf tedbirlerinden biri midir?


3. Parası olmayan hamilelerin muayene ve tedavi masraflarının ödenmemesine ilişkin SGK tarafından başlatılan yeni uygulama sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmakta mıdır?


4. Parası olmayan hamilelerin muayene edilmemesine ilişkin uygulama ile Sayın Başbakanın sürekli yinelediği “üç çocuk” telkini bağdaşmakta mıdır?