AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

"Sarı Pas" hastalığı tehlikesine ve önlemlerine ilişkin

             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 


Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 06.05.2009

 

                                      Akif EKİCİ

                                Gaziantep Milletvekili

 

Bu yıl ortalamanın üstünde yağış alan ülkemizde, aşırı nemden kaynaklanan ve “sarı pas” adı verilen hastalık, yaklaşık 3 milyon dekar arazide ekimin yapıldığı buğdayda yüzde 40-50 civarında verim kaybı tehlikesi taşımaktadır.


Hastalığın görüldüğü Çukurova bölgesindeki kaybın şu an için 1 milyon tona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Bu, 20 milyon ton civarında beklenen ürünün %5inin şimdiden yok olduğu anlamına gelmektedir. Hastalığın görüldüğü Çukurova bölgesine yakın olması nedeniyle Gaziantepte buğday eken çiftçilerimizin de endişeleri gün geçtikçe artmaktadır.


Buğdayların erken sararmasına neden olan ve ürünün pazar kalitesini azaltan söz konusu hastalıkla mücadelede zamanında ve etkili önlemler alınmaması, yıllık buğday tüketiminin 18 milyon ton olduğu ülkemizde, buğday ihtiyacının büyük bölümünün işalat yoluyla karşılanacağı anlamına gelmektedir. Bu da makarnadan ekmeğe kadar pek çok temel tüketim maddesinin fiyatında artış olacağı anlamı taşımaktadır.


Konuyla ilgili olarak;


1. Çukurova bölgesi dışında sarı pas hastalığı tespit edilen yerler var mıdır? Bu yerler nerelerdir? Tespit edilen hasar miktarı nedir? Bu hasarın üretimi ve ürün kalitesine yansıması ne oranda olacaktır?


2. Sarı pas hastalığına karşı şu ana kadar alınan önlemler nelerdir? Ne kadar bir alanda ilaçlama yapılmıştır? Hastalıkla mücadele için ayrılan kaynak miktarı nedir?


3. Çiftçilerimizi hastalık konusunda bilgilendirmek ve mücadele yöntemlerini anlatmak için yapılan çalışmalar nelerdir?


4. Hastalığın önlemesinde kullanılan zirai ilaçlar açısından ülkemizde yeterince stok var mıdır?


5. Girdi fiyatlarında yaşanan ve yüzde yüzlere varan artışlar, ürün fiyatlarının son birkaç yıldır yerinde sayması nedeniyle perişan olan çiftçimizi bu seferde aşırı yağış nedeniyle oluşan sarı pas hastalığı vurmuştur. Bu olumsuz tabloda dikkate alınarak, çiftçilere bir ek ödeme yapılması düşünülmekte midir?


6. Türk tarımını içine girdiği girdaptan kurtarmak için yapılan yeni bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir?