AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerindeki azalmaya ilişkin


             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 06.05.2009

 

                                       Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik krizle birlikte, kapanan ve çalışma kapasitesini azaltan işyeri sayısındaki artış, işsiz sayısında büyük artışa neden oluşmuştur. Yaşanan bu olumsuz tablo Sosyal Güvelik Kurumuna (SGK) ödenen prim sayısında düşüşe yol açmıştır. Kuruma prim ödeyenlerin sayısında meydana gelen yaklaşık 1 milyonluk azalmaya karşın emekli sayısındaki artma eğilimi aktif-pasif sigortalı oranının 1.80e gerilemesi sonucunu doğurmuştur.  Diğer yandan yine mali krizle birlikte prim borçlarını ödeyemeyen işyeri sayısındaki artış da Kurumun gelirlerinde ciddi bir düşüş meydana getirmiştir.


Bir yandan gelirinin azalması, diğer yandan giderinin artması ve alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle SGKnın 2009un ilk üç ayında merkezi bütçeden kullandığı kaynak miktarı 13.2 milyar TLyi bulmuştur. Mevcut gidişat göz önüne alındığında yılsonuna kadar bu rakamın 52 milyar TLyi bulması öngörülmektedir.


Konuyla ilgili olarak;


1. Ekonomik mali krizin etkilerinin uzun süre devam edeceği tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, SGKnın gelirlerinde istihdamın arttırılması ve işyerlerinin borçlarının tahsil edilmesi suretiyle bir artış sağlanamayacağına göre, gelir-gider arasındaki farkın kapatılması için alınan önlemler var mıdır? Bu konuda atılan somut adımlar nelerdir?


2. Kurumun (SGK) giderlerinin azaltılması için çoğunluğu emekli ve işçilere ait olan sağlık harcamalarında kesintiye gidileceği iddiaları doğru mudur? Böyle bir kesinti yapılması durumda vatandaşlarımız yeterli ölçüde sağlık hizmeti alabilecek midir?


3. Bu olumsuz tablo nedeniyle, emekli ve çalışanlardan, aldıkları sağlık hizmeti için ek bir ücret istenecek midir? Bu tür bir yaptırımın uygulamaya konulması, hukuk devleti ve devlet ciddiyetiyle bağdaştırtabilir mi?


4. SGKnın giderlerinin azaltılması amacıyla, 10 milyona yakın yeşil kart kullanan vatandaşımızın sayısında azaltmaya gideceğiniz iddiaları doğru mudur? Bu tür bir uygulamaya geçilmesi halinde, hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan bu vatandaşlarımız kendi kaderine terkedilmiş olmayacak mıdır?


5. IMF ile yapılan görüşmelerde, krizin ortaya çıkmasında hiçbir sorumluluğu olmayan çalışan sınıfının sosyal güvenlik harcamalarında tasarrufa gidilmesine, diğer bir deyişle krizin faturasının emekçiye kesilmesine ilişkin bir konu gündeme getirildi mi? Açıklar mısınız?