AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Rektör atamalarına Başbakan'ın müdahalesine ilişkin


              TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 24.03.2009

 

 

                                     Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın partisinin Antalyada düzenlediği mitingindeki yaptığı, Akdeniz Üniversitesi rektör seçimlerinde %47 oy alan, ancak rektör olarak atanmayan Prof. Dr. Mustafa Akaydın için “… biz de onu rektör adayı yapmadık” açıklaması ulusal basınımızda yer almış ve Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgili tartışmaların bir kez daha alevlenmesine neden olmuştur.


Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 42. maddesi “Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine atanmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 7.7.1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren 3826 sayılı Kanunla değiştirilen 13. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu, belirlediği üç adayı Cumhurbaşkanına önerir. Cumhurbaşkanı önerilen üç aday arasından birini seçerek atar.” demektedir.

 

Konuyla ilgili olarak;

 

1. Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirilmesi gereken rektörlerin atama sürecindeki rolünüz nedir?


2. Söz konusu Yönetmelikte belirlendiği gibi rektör atama yetkisinin Cumhurbaşkanında olmasına rağmen, bu sürece katıldığınıza ilişkin açıklamayla alevlenen Yasaları ve Yönetmelikleri ihlal ettiğiniz yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?


3. Söz konusu konuşmanızda belirttiğiniz “Biz onu atamadık” cümlenizdeki “Biz” den kimi kastediyorsunuz? Açıklar mısınız?


4. Rektör atamaları ile yakından ilgilenmenizin amacı nedir?


5. Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanının tarafsız olması, Anayasamızın uygulanması, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek açısından hayati bir önem taşımaktadır. Rektör atamalarına yaptığınız müdahale ile Cumhurbaşkanının tarafsızlığına gölge düşürdüğünüze ilişkin iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?