AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Kredi kartı mağdurlarına ilişkin


          
             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 16.03.2009

 

                                      Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

Başbakan Tayyip Erdoğanın Eskişehir'de yaptığı bir konuşmada, kredi kartı borçlularının 'mağdur' olarak tanımlanmasına tepki göstermesi, kredi kartı borcu olanlara “dürüst gözüyle bakmam” şeklindeki sözleri, kamuoyunun bilgisi dâhilindedir


Yapılan araştırmalar kredi kartı kullanımının yüzde 70'lik kısmının, temel gıda ve giyim gibi vazgeçilmesi mümkün olmayan ihtiyaçlar için yapıldığını göstermektedir.


Başbakanın, ekonomik kriz nedeniyle işsiz kaldıkları, maaşlarını geç aldıkları ya da hiç alamadıkları için çareyi kredi kartı kullanmakta bulan vatandaşlarımıza yönelik, uygulanan yüksek kredi kartı faizlerini düşürmek, borçların ötelenmesi, taksitlendirilmesi gibi acil ve somut önlemler almak yerine, bu tür açıklamalar da bulunması büyük tepkiye neden olmuştur.


Konuyla ilgili olarak;


1. 2009 yılı Şubat ayı itibarıyla kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı kaçtır?   Önceki yılın aynı ayına oranla bu sayıda meydana gelen artış yüzde kaçtır?


2. Kredi kartı borç sahipleri kredi kartlarını en çok hangi kalemler için kullanmaktadırlar? Gıda, sağlık, eğitim, giyim harcamalarının toplam kredi kartı harcamalarında ki oranı nedir?


3. Hesap özetlerinde yer alan harcama kalemleri içinde zorunlu-temel ihtiyaç harcamaları toplamının, lüks ihtiyaç harcamaları toplamına oranı nedir?


4. Ülkemizde kredi kartlarına uygulanan aylık ve yıllık nakit faizi ile gecikme faizi oranı nedir? Bu oranların OECD ülkeleri ortalaması kaçtır?


5. Kredi kartlarına uygulanan yüksek gecikme faizinin kredi kartı kullanıcılarının mağduriyetinde en önemli nedenlerinden biri olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Katılıyorsanız söz konusu faizin düşürülmesi hususunda bir girişiminiz olacak mıdır?  


6. Dünyada kredi kartlarına en yüksek faizin ülkemizde uygulandığı iddiası doğru mudur? Kredi kartları nedeniyle intihar eden, yuvası dağılan vatandaşlarımızın düştüğü bu durumun sorumlusu kimdir?