AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

TÜBİTAK'ta uygulanan sansüre ilişkin


             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 10.03.2009

 

 

                                        Akif EKİCİ

                                    Gaziantep Milletvekili


TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisinin, Darwinin 200. doğum günü ve Türlerin Kökeni adlı ünlü eserinin 150. yayınlanış yıldönümü sebebiyle, Mart 2009 sayısında, Darwini kapak konusu olarak belirlediği, ancak TÜBİTAK Başkan Yardımcısı tarafından söz konusu sayının gecikme pahasına, dağıtıma iki gün kala iptal edilerek, derginin ikinci konu olan küresel iklim teması ile basıldığı ve yazı işleri müdürünün de görevden alındığına ilişkin iddialar basınımızda geniş yer bulmuş ve tepkilere neden olmuştur.


Konuyla ilgili olarak;

1. Uluslararası Biyolojik Bilimler Birliği (IUBS) ve UNESCOnun tarafından 2009 tüm dünyada “Darwin yılı” olarak ilan edilirken, TÜBİTAKın Mart sayısında bu konuyu işlememesinin ve basıma hazır dergiyi iptal etmesinin nedeni nedir?


2. Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün, Evrim Teorisinin kurucusu Charles Darwini derginin mart sayısının kapak konusu olarak belirlediği gerekçesiyle, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı tarafından görevinden alındığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise yasal gerekçeleri nedir?


3. Darwine uygulanan bu sansür TÜBİTAKın “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma” vizyonu ile ne kadar örtüşmektedir?


4. Daha önce Darwin ve evrim kuramlarıyla ilgili kitaplar basan TÜBİTAKın Mart sayısında uyguladığı bu akıl almaz sansürünü kurumdaki kadrolaşma faaliyetlerine bağlayan bilim çevrelerinin bu iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?


5. Bilime ve bilimsel gelişmelere, gerçekçi olmayan bir takım dini telkinlerle kapılarını kapayan Osmanlı İmparatorluğunun sonu herkesin malumudur. Bu noktadan hareketle, bilime sansür uygulayan Türkiyenin geleceğini nasıl görüyorsunuz?