AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep “Hafif Raylı Sistem Projesi” ne ilişkin

            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 09.03.2009

 

                                      Akif EKİCİ

                                  Gaziantep Milletvekili


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşım sorununu çözmek için geliştirilen   “hafif raylı sistem”in 2009 yılında hizmete açılacağı planlanmıştır. Ancak söz konusu projenin detayları ile ilgili kamuoyu yeterince bilgilendirilmemekte, bu durum da çeşitli tartışmaların yaşanmasına neden olmaktadır.


Konuyla ilgili olarak;


1. “Hafif Raylı Sistem Projesi” nin inşaat, elektrifikasyon ve taşıma sistemi de dâhil toplam maliyeti nedir? Bu maliyet hangi kaynaklardan karşılanacaktır?


2. Projenin başlangıçta öngörülen maliyeti ile gerçekleşecek maliyeti arasında fark var mıdır? Var ise bu fark hangi nedenden kaynaklanmaktadır?


3. Projenin hayata geçirilmesi için kullanılan iç veya dış kredi var mıdır? Var ise hangi kaynaktan toplam ne kadar kredi kullanılmıştır?


4. Adı geçen proje ile ilgili şimdiye kadar hangi ihaleler yapılmıştır? Bu ihaleleri hangi firmalar ne kadar bedelle üstlenmişlerdir? İhaleler hangi usullerle düzenlenmiştir?


5. Söz konusu hafif raylı sistem için belirlenen güzergâh nedir? Bu güzergâhta trafik düzenini aksatacak, nüfusun yoğun olduğu yerlerde vatandaşı rahatsız edecek veya yolcu hayatını tehlikeye atacak noktalar var mıdır? Var ise ne tür önlemler alınmıştır?


6. Adı geçen projede başlangıçta belirlenen güzergâh ile mevcut güzergâh arasında fark var mıdır? Güzergâh değişikliğine gidilmesinin nedenleri nelerdir?


7. Projenin taşıma sistemi için, Frankfurtta hizmet eden 17 adet "Pt"-tipi tramvayın yedek parçalarıyla birlikte alındığı, bu araçlardan iki tanesinin kaza nedeniyle hasarlı olduğu doğru mudur? Söz konusu 17 araç ne kadara alınmıştır? Bu araçların tamiri ve modernizasyonu için ne kadar harcama yapılacaktır? 1970 yılında üretilen bu araçların tercih edilmesinin nedeni nedir?