AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Halk kütüphanelerine dağıtılan tarikat dergilerine ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

Saygılarımla. 05.03.2009

 

 

                                     Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün, iki yıldır çeşitli tarikatlara yakınlığıyla bilinen dergilere abone olduğuna ilişkin haberler basınımızda geniş yer bulmuş ve kamuoyunun tepkisini çekmiştir.

      

Kültür Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinin yayın seçme ölçütleri ile ilgili 10. maddesi; b akanlıkça veya kütüphanelerce abone olunacak süreli yayınların “Çağdaş uygarlığın yapıcı ve bilimsel birikimini yansıtan, Atatürk ilkeleri ile demokrasi, laiklik, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmayan,  siyasi amaçlı ve propagandaya yönelik olmayan…”   yayınlar olması gerektiğini söyler.

      

Konuyla ilgili olarak;

1. 2002-2009 yılları arasında Bakanlıkça veya kütüphanelerce abone olunan dergiler hangileridir? Bu dergilerden kaçar adet alınmaktadır? Her birine ödenen yıllık abonelik ücreti ne kadardır? Bu ücretler Bakanlığınız bütçesinin hangi kaleminden karşılanmaktadır?

2. Basında yer alan haberlerde adı geçen ve bazı tarikatlara yakınlığı ile bilinen dergilere abone olma ihtiyacı nasıl hâsıl olmuştur? Bakanlığınız bu dergilere aboneliği sürdürecek midir?

3. Söz konusu dergilere abone olmak ve halk kütüphanelerine dağıtmak Kültür Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan ölçütlerle uyuşmakta mıdır?

4. Söz konusu dergilere abonelik Yayın Seçme Yönetmeliğine aykırı ise sorumlular hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?